[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení

  Pokud si otevřete nově koncipovanou firemní internetovou stránku, poskytne vám možnost postupného prohlížení nabídky služeb, prodeje a servisu přístrojů a také firemní aktuality. Kromě toho můžete nahlédnout do představení společnosti GEODIS BRNO, seznámit se s jejími referencemi, navázat kontakt s pracovníky či listovat ve firemním časopise GEODIS News. V nabídce služeb přibyla důležitá položka: DATA. Za ní se skrývá široká nabídka dat nejnovější fotogrammetrické produkce, ať již na bázi leteckých, anebo družicových záznamů. Zákazníkům k dispozici tak je barevné družicové ortofoto ČR s rozlišením 7 m, výškopisná data, snímky z nedávných povodní, archivní letecké snímky a zejména letošní unikátní novinka - barevná digitální letecká ortofotomapa ČR s rozlišením 0,5 m. Přístup k těmto datům probíhá kliknutím v kolonce „Služby“ na položku „DATA“ a pak výběrem „Barevné ortofoto ČR“ ve sloupcové nabídce. Z ní se zájemce dostane dál kliknutím na „ortofotomapa s rozlišením 0,5 m“. Potenciální návštěvník se dostává před možnost „Přihlášení“ „Registrace“. Přistupuje-li poprvé, „registrace“ je nezbytná. Uživatel musí potvrdit přijetí souhlasného mejlu. Pak je oprávněn k „přihlášení“. Po něm vstupuje do prostředí „Geodis Mapserveru“, který má za úkol co nejrychleji a nejjednodušeji provést klienta rozsáhlým souborem dat tohoto moderního kartografického díla. Front page mapového serveru vás zavede k východnímu okraji Brna – což snadno poznáte podle ortofotomapy v okně zaujímajícího nyní většinu vaší obrazovky. Vlevo od ní se octne nabídka menu k ovládání databáze. Můžete používat tradiční funkce takových zařízení, jako je zvětšování, zmenšování, posun, návrat na vstupní stránku, krok vpřed a krok vzad. Napravo od mapového okna je k dispozici přehledná mapa ČR, ve které drobný červený čtverec ukazuje polohu výřezu z ortofota, který máte právě otevřen v hlavním okně. Pro přesnější lokalizaci ortofota si můžete střídavě otevírat podle nabídky vpravo uprostřed buď silniční mapu ČR v originálním měřítku 1:100 000, anebo příslušný výřez z leteckého ortofota ČR v analogickém měřítku, resp. zvětšení (zmenšení). Obraz lze překrýt názvy jednotlivých obcí a jejich šedými obrysy a polygony v poloprůhledné formě. V závislosti na zvětšení se objevuje síť hran topografických map měřítka 1:100 000 nebo 1:5000. Zcela vpravo dole je umístěn textový vyhledávač, která vám najde vypsanou lokalitu (sídlo) na mapě či ortofotu vycentrováním v příslušném rozlišení (větším než je právě použito v hlavním okně). Vyhledávač zatím umí pracovat s názvy sídel (pozor na správnou českou diakritiku!), časem zřejmě přejde na geografické názvy jiných kategorií a souřadnicové vyhledávání. Jakmile si vyhledávaný obraz systém najde, je znázorněn v hlavním okně, a můžete si jej prohlížet za použití nástrojů ve zmiňované liště vlevo od hlavního okna. Uživatel ocení jak rychlost činnosti serveru, tak zejména kvalitu a rozsah zde umístěných dat. Ortofotomapa ČR se člení do segmentů odpovídajících kladu listů SMO 1:5000, podle kterých společnost GEODIS BRNO standardně dodává tento bohatý podklad uživatelům. Samozřejmě jsou i jiné možnosti segmentování ortofotomapy podle přání zákazníka (areály, pruhy, výřezy pro administrativní jednotky apod.). Současné nelimitované prohlížení dat je výraznou motivací pro potenciální klienty, kteří si mohou předem na vlastním monitoru prohlédnout zájmovou oblast a posoudit spolehlivost, či vhodnost snímkového materiálu pro svou potřebu.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 16.12.2003
  ID článku: 999              Používané zkratky
  další informace: www.geodis.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  DPZ

  Internet

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů