[Home Page]

IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě

Krajský úřad Plzeňského kraje, Západočeská univerzita Plzeň pořádá ve dnech 5. - 6. únor 2004 v Darovanském dvoře konferenci IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě.

Organizátorem konference je poradenská a konzultační společnost MIM Consulting, Cheb.

Generální partner Microsoft.
Tématicky je konference zaměřena na podporu rozvoje informatizace regionální veřejné správy při využití vzdělání a výzkumu jako nutného předpokladu dalších rozvoje informatizace.

Aktuální konferenční témata jsou:
1. Informační systémy a technologie ve veřejné správě
2. Užití systémového přístupu při informatizaci veřejné správy, měst, obcí a regionů
3. Užití manažerských metod při řízení informačních projektů

Cílem konference je vytvořit komunikační platformu, která by prohloubila spolupráci mezi jednotlivými regiony, městy a obcemi v oblasti jejich informatizace a zároveň přispěla k rozvoji informační společnosti na základě současných poznatků univerzitního prostředí a konkrétních projektů podnikatelské sféry. Výstupem této aktivity je vytvoření společné deklarace pro další rozvoj informatizace měst, obcí a regionů.

Nejedná se tedy pouze o jednorázovou aktivitu vlastní konference, ale o prohlubování vztahů mezi regiony, městy a obcemi, akademickou sférou a podnikatelskými subjekty v oblasti informatizace.

redakce

vyvěšeno: 22.01.2004
ID článku: 1012
další informace: www.openmim.cz/impa2003/cz/index.html


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] GISZ domova [Pošta]