[Home Page]

Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK "zpříjemňuje" život geodetům

Věc: Začarovaný katastr na severu, aneb jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK "zpříjemňuje" život geodetům.

Vážená redakce,
protože se Vám asi nechtělo do otištění mého posledního příspěvku a dnes je vše již stejně jinak, dovoluji si tento příspěvek přepracovat a požádat Vás o jeho otištění. Nechci totiž patřit totiž mezi ty geometry, kteří na sobě nechají dříví štípat a protože by se jejich kritika mohla těch "nahoře" dotknout, tak raději mlčí. Myslíte si, že je to správné? Já ne. Pokud budeme mlčet, bude to horší a horší. Tak tedy:

Uběhl zase nějaký čas a já dnes mohu s čistým svědomím konstatovat, že problém již není na katastrálním pracovišti v Děčíně, ale problém vzniká na "vyšších" úřadech. Ptáte se proč? Odpověď je zcela jednoduchá: problém potvrzování geometrických plánů je dnes pravděpodobně minulostí (alespoň doufám). Plány začínají být, až na vyjímky, potvrzovány ve lhůtě do 2 týdnů - možno ověřit i na internetu a s komunikací s pracovníky KÚ jsem nikdy problémy neměla, takže z tohoto pohledu je vše dobré. Problémy však nastaly jinde.

První vylepšení, které zavedl nový ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj: dosud (respektive do 13. listopadu 2003), byly hodiny pro poskytování informací pro osoby oprávněné provádět geodetické a kartografické práce na KÚ v Děčíně stanoveny takto: pondělí: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00, středa: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 16,30 a ve čtvrtek: 8,00 - 12,00. Celkem tedy 17,5 hodin. po 1. listopadu nám bylo oznámeno, že: "Vzhledem k probíhajícím přípravám na změnu organizační struktury katastrálních úřadů (od 1.1.2004, zákon 175/2003 Sb.) není možno od 13.11.1003 z kapacitních důvodů zajistit čtvrteční úřední hodiny pro poskytování informací osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti. Úřední hodiny v pondělí a ve středu zůstávájí nezměněny. Razítko a podpis ředitele KÚ." Tolik doslovná citace oznámení. Za vším se však skrývá to, že pracovník, který byl pověřen vydáváním informací skončil pracovní poměr a údajně nebylo možné na dva měsíce nikoho jiného přijmout. Pro! č na dva měsíce jsem nepochopila. Dobře ale, dalo se to tolerovat, avšak za předpokladu, že se v lednu vrátí vše do starých kolejí, jak bylo i ústně přislíbeno. Chyba. Koncem roku bylo vyvěšeno nové oznámení, že se úření hodiny stanovují takto: úterý a čtvrtek: 8,00 - 14,00. Nejenže se tedy nic nevrátilo do původní stavu, ale hodiny byly ještě zkráceny: původně 17,5 hod, po zrušení čtvrtků 13,5 hod a po nové úpravě jen 12 hodin. A opět jsou informace poskytovány komukoliv a nikoliv jen osobám oprávněným provádět geodetické a katrografické práce. Stačí jen, aby dotyčný byl zaměstnancem některé firmy a s dalším prověřením se již nikdo nenamáhá. Ptám se tedy: Proč zákony, vyhlášky a ostatní předpisy platí jen pro někoho? Odpověď je bohužel jednoduchá. Státní úředník může vše a pokud mu z něčeho vyplyne více práce, je lepší předpis nedodržovat. Výsledek je tedy doslova žalostný. Pokud se totiž nutně potřebujete pro informace dostat, musíte si přivstat a jít stát "frontu" jako ! za "starých časů". Je vidět, že se někomu po těchto dobách stýská a tak se snaží alespoň někde je napodobit. A kdyby náhodou chtěl někdo tvrdit, že je rozsah doby pro poskytování informací dostačující, tak lže. V rámci dalšího zpříjemnění života soukromé sféře totiž byly zavedeny dva sešity do kterých musíme zapisovat: sešit č. 1 - mapy, které jsou nám v místnosti zapůjčeny, sešit č. 2 - časy, kdy používáme počítač umístěný v místnosti pro poskytování informací. Opět se tedy ptám: Proč byly zavedeny tyto sešity? První údajně proto, aby se vědělo, kdo měl dotyčné mapy "v ruce" - zřejmě reakce na záhadnou opravu mapy v loňském či předloňském roce a druhý údajně proto, aby bylo možné sledovat využití počítače. Je však vidět, že při stanovení doby pro poskytování informací se nikdo nenamáhal do tohoto sešitu nahlédnout. Navíc ještě ne vždy potřebujete tento počítač, když jdete pro informace. Takže logický závěr mi vychází ten, že sešity mají jen znepříjemnit život nám geomet! rům, anebo že zaměstnaci na KÚ skutečně sledují jeho využití, avšak jen tak pro to, aby mohli vykázat činnost, avšak dále se s těmito údaji již nepracuje. Pak si ale myslím, že by se pro ně našla určitě smysluplnější činnost.

A třetí "PERLA", která je platná o začátku roku. Jedná se o měření v S-JTSK ve všech katastrálních územích okresu Děčín. Když byla na toto téma vznesena zcela nevinná otázka od ing. Paška na setkání v Děčíně, která zněla: "Jak by jste se dívali na měření v S-JTSK i v sáhových mapách, kde tato povinnost dosud není?", bláhově jsem se domnívala se se jedná o časový horizont nejbližích let. V ten moment už však ing. Pašek musel dobře vědět, že je vše rozhodnuto a vůbec tedy nechápu, proč chtěl slyšet náš názor. Pro měření v podmínkách okresu Děčín, kde bodové pole skutečně sice vyhovuje předpisům, které si "mocipáni" nahoře vydali, avšak ve skutečnosti prodraží měření tak, že buď bude nutné zvýšit ceny prací, nebo v těchto lokalitách prostě přestat pracovat. A metoda GPS na tom vůbec nic nezmění. Její časová náročnost pro jednu malou zakázku v jedné oblasti je v současné době zhruba stejná, jako zaměření dlouhého polygonového pořadu. Ale to by se napřed někdo musel zv! ednout od svého stolu, vyjet do terénu a pak také zjistit, jaký je počet zakázek v dané lokalitě. Pak by totiž nutně musel dospět ke stejnému závěru jako geometři skutečně pracující v terénu. To ale asi nehrozí, že? Bohužel celá situace v resortu na mě začíná dělat dojem, že resort začali ovládat bývalí vojáci z povolání, neboli lampasáci, jak je nazve každý normální obyčejný chlap, který byl na vojně, anebo každá normální ženská, která měla svého muže na vojně. Zde totiž také platily tyto hesla:
1. Z cizího krev neteče - aneb já to neplatím, tak je jedno kolik to bude stát.
2. Udělá se to tak a tak, a to stojí co to stojí - opět to neplatím, tak je to jedno.
3. I. Velitel má vždycky pravdu.
II. Nemáli pravdu velitel, pak platí bod č. I.

Ty nahoře totiž vůbec nezajímají agrumenty těch dole, Ti nahoře mají svou pravdu, o které nehodlají diskutovat a patřičně to také dávají najevo. Nedodržují nic a předpisy které vydají se stejně ze strany pracovníků resortu nedodržují. Prostě jako ve všech resortech v tomto státě platí i zde: vyšší státní úředník je člověk, který má za úkol znepříjemňovat život obyčejným lidem, pokud možno legálními prostředky, které si za tímto účelem vytvoří (předpisy a vyhlášky) a pokud se přesto najde někdo, kdo by si dovolil stěžovat, tak se musí vytvořit další nařízení, které ho zaměstná natolik, že na další stížnosti již nebude mít čas. Rozhodně však nikdy nesmí dojít k tomu, aby v konečném výsledku mu bylo vyhověno.

A nyní byh chtěla objasnit, co mě nejvíce rozčílilo na nařízení měřit v S-JTSK. Rozhodně to není odpor k měření v S-JTSK jako takovému, naopak, myslím si že jde o správnou věc, která přinese časem mnoho dobrého, ale v současné době je to nařízení naprosto ukvapené a nedotažené do konce. Jak je třeba zajištěno, že skutečně dostanu všechny podklady pro měření, tzn. že budu mít souřadnice všech bodů, které tam byly do doby mého měření určeny v S-JTSK, když katastrální úřad je schopen mi poskytovat souřadnice pouze "po načrtech" a nikoliv pro danou oblast, jak tomu bylo dříve (program GEUS)? Nebo snad pokaždé budu nucena projít všechny záznamy pro dané kat. území? A co když bude záznam zrovna někde "po budově" a já vlastně nemám ani šanci jej nalézt? Jak to bude s povinností přebírat nebo možností měnit dříve určené souřadnice? Ano platí bod přílohy č. 17.7 vyhlášky č.190/1996 Sb. Ale z výše uvedených důvodů je velice snadné toto ustanovení porušit. Anebo to snad má být! záměr aby pak mohl ZKI za tyto neúmyslné chyby trestat. Článek ze Zeměměřiče č. 12/2004, ve kterém se rozhovor s ing. Oldřichem Paškem působí tedy z mého pohledu jako výsměch všem geometrům, kterým osud katastru nemovitostí není lhostejný a kteří se vždy snažili svou práci odvádět co nejlépe. Ale o to asi jde. Otrávit, či ještě lépe - zlikvidovat, ty, kteří se vždy snažili vše dodržovat a otevřít tak prostor těm, kdo se honí jen za penězi, občas sice odvedou nekvalitní práci, ale asi proto nědělají potíže. Mohla bych zde dokonce popsat hned několik příkladů, kdy se velké firmě za nekvalitně odvedenou práci nestane naprosto nic a naopak mě to např. znemožní dokončit zakázku. A rozhodně zde není nečinnost ze strany "obyčejných" úředníků. Ti jsou z toho doslova nešastní, protože by sami byli rádi, kdyby se dotčená oblast dala do pořádku. Pokud by tento problém snad někoho z těch z nahoře zajímal, mohu vše zdokladovat.

A na závěr mi dovolte jednu jedovatou otázku, která mi okamžitě napadla po přečtení příspěvku v Zeměměřiči č. 1+2, článek "Srovnávací sestavení a ÚOZI", respektive po přečtení odpovědi na ni od JUDr. Evy Barešové. Musí nebo nemusí katastrální úřad poskytnout geodetovi k nahlédnutí podklady pro vyhotovení srovnávacího sestavení? Jestli jsem vše dobře pochopila, tak to byl asi hlavní důvod příspěvku panů Vilta a ing. Pištory. Avšak na tuto otázku paní doktorka jaksi pozapoměla odpovědět, a jak je tomu u právníků zvykem, odpověděla na to, na co se nikdo neptal. Moc bych se přimlouvala za to, zda by bylo možné odpovědět jasně: ano či ne?

Myslím, že jsem toho napsala dokonce více, než jsem původně chtěla, takže raději končím. Přeji všem geometrům a celé Vaší redakci mnoho úspěchů v roce 2004 a pevné nervy při jednání s úřady.

Ing. Alena Podrazká

vyvěšeno: 16.02.2004
ID článku: 1025


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Katastr nemovitostíGeodézie [Pošta]