[Home Page]

GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci

Časopis GEOinformace se stal mediálním partnerem 3. ročníku soutěže o nejlepší mapovou prezentaci - GISOHÁR. To je dobrý důvod k malému rozhovoru s organizátory z MŽP:

Kdo je pořadatelem soutěže?
Pořadatelem soutěže je Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor informatiky.

Kdo a jak se může soutěže zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit v podstatě každý, kdo vytvoří mapovou kompozici v prostředí GIS na vyhlášené téma a vyplní přihlášku, kterou zašle spolu s mapovým výstupem buď pomocí elektronického registračního formuláře nebo emailem na kontaktní adresu: monika_gabrisova@env.cz.

Jaké je téma a kdy je uzávěrka soutěže?
Téma letošního ročníku soutěže zní "Životní prostředí na úrovni evropské, národní, regionální a lokální". Mapové výstupy je třeba zaslat nejpozději do 31.3. 2004.

A na jaké ceny se mohou těšit výherci?
Letošní ročník sponzorují naši významní partneři: ARCDATA PRAHA, s.r.o., T-MAPY spol. s r.o., MGE DATA, s.r.o., kterým velice děkujeme. Ceny budou letos opravdu hodnotné, nejlepší soutěžící obdrží např.: digitální fotoaparát, flash disk, software ArcPad, 5 denní školení dle vlastního výběru, publikace s tématikou GIS a další...

Ceny to jsou krásné a jak bude probíhat hodnocení soutěže?
Hodnocení přihlášených mapových prezentací bude probíhat prostřednictvím internetu, tohoto hlasování se může zúčastnit každý. Přehled soutěžních map a průběžné výsledky najdete na http://map.env.cz/gisohar . Mapové dílo, které získá v rámci příslušné kategorie nejvíce bodů, bude oceněno hlavní cenou a 2 další v pořadí z každé kategorie dostanou dárek od našich sponzorů. Na závěr odborná komise, sestavená z řad předních odborníků v oblasti GIS, vybere 3 absolutní výherce ze všech zaslaných děl, kteří získají cenu poroty za 3. ročník soutěže GISOHÁR.

Kde se lze dozvědět informace o soutěži?
Nejsnažší cesta je z banneru na www.geoinformace.cz

redakce

vyvěšeno: 18.02.2004
ID článku: 1030
další informace: map.env.cz/gisohar


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Kartografie
Školství Internet
Z domova
[Pošta]