[Home Page]

Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům

O Začarovaném katastru na severu jsme loni v Zeměměřiči popsali spoustu stránek. Proběhly i dvě schůzky na KÚ v Děčíně za účasti špiček ČÚZK, ZKI, ČSGK, KGK, tamního Pozemkového fondu a několika firem. Počátkem ledna (a aktualizovanou podobu v únoru) obdržela redakce z Děčína opět pěkně »...« dopis, který v celém znění naleznete na Webu Zeměměřiče (ID=1025). Nyní z něho vybíráme jen některé části.

Zkrácení doby vydávání informací a zavedení evidenčních sešitů
GP začínají být v Děčíně, až na výjimky, potvrzovány ve lhůtě do 2 týdnů – možno ověřit i na internetu (viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz), ale potkala nás tu tři vylepšení. První vylepšení je zkrácení úřední doby pro zeměměřiče ze 17,5 hod, na 12 hodin, což je zdůvodňováno změnou organizační struktury, ale skrývá se za tím odchod příslušného pracovníka z KÚ. A kdyby náhodou chtěl někdo tvrdit, že je rozsah doby pro poskytování informací dostačující, tak lže. V rámci dalšího zpříjemnění života soukromé sféře totiž byly zavedeny dva sešity, do kterých musíme zapisovat: sešit č. 1 – mapy, které jsou nám v místnosti zapůjčeny, sešit č. 2 – časy, kdy používáme počítač umístěný v místnosti pro poskytování informací. Proč byly zavedeny tyto sešity? První údajně proto, aby se vědělo, kdo měl dotyčné mapy »v ruce« – zřejmě reakce na záhadnou opravu mapy v loňském či předloňském roce a druhý údajně proto, aby bylo možné sledovat využití počítače. Sešity mají jen znepříjemnit život nám – geometrům. Anebo zaměstnanci na KÚ skutečně sledují jeho využití, aby mohli vykázat činnost? Myslím, že by se pro ně našla určitě smysluplnější práce.

Měření v S-JTSK
Třetí »PERLA« je platná od začátku roku. Jedná se o měření v S-JTSK ve všech k.ú. okresu Děčín. Když byla na toto téma na setkání v Děčíně od ing. Paška vznesena zcela nevinná otázka »...na měření v S-JTSK i v sáhových mapách, kde tato povinnost dosud není?«, bylo již vše rozhodnuto a vůbec tedy nechápu, proč chtěl slyšet náš názor. Pro měření v podmínkách okresu Děčín, kde bodové pole skutečně sice vyhovuje předpisům, které si »mocipáni« nahoře vydali, avšak ve skutečnosti prodraží měření tak, že buď bude nutné zvýšit ceny prací, nebo v těchto lokalitách prostě přestat pracovat. A metoda GPS na tom vůbec nic nezmění. Její časová náročnost pro jednu malou zakázku v jedné oblasti je v současné době zhruba stejná, jako zaměření dlouhého polygonového pořadu.
Ty nahoře totiž vůbec nezajímají argumenty těch dole, ti nahoře mají svou pravdu, o které nehodlají diskutovat a patřičně to také dávají najevo. Nedodržují nic a předpisy, které vydají, se stejně ze strany pracovníků resortu nedodržují. Prostě jako ve všech resortech v tomto státě platí i zde: vyšší státní úředník je člověk, který má za úkol znepříjemňovat život obyčejným lidem, pokud možno legálními prostředky, které si za tímto účelem vytvoří (předpisy a vyhlášky) a pokud se přesto najde někdo, kdo by si dovolil stěžovat, tak se musí vytvořit další nařízení, které ho zaměstná natolik, že na další stížnosti již nebude mít čas. Rozhodně však nikdy nesmí dojít k tomu, aby mu v konečném výsledku bylo vyhověno.
Co mě nejvíce rozčílilo na nařízení měřit v S-JTSK? Rozhodně to není odpor k měření v S-JTSK jako takovému, naopak, myslím si, že jde o správnou věc, která přinese časem mnoho dobrého, ale v současné době je to nařízení naprosto ukvapené a nedotažené do konce. Jak je třeba zajištěno, že skutečně dostanu všechny podklady pro měření, tzn. že budu mít souřadnice všech bodů, které tam byly do doby mého měření určeny v S-JTSK, když KÚ je schopen mi poskytovat souřadnice pouze »po náčrtech« a nikoliv pro danou oblast, jak tomu bylo dříve (program GEUS)? Nebo snad pokaždé budu nucena projít všechny záznamy pro dané k.ú.? A co když bude záznam zrovna někde »po budově« a já vlastně nemám ani šanci jej nalézt? Jak to bude s povinností přebírat nebo možností měnit dříve určené souřadnice? Ano, platí bod přílohy č. 17.7 vyhlášky č. 190/1996 Sb. Ale z výše uvedených důvodů je velice snadné toto ustanovení porušit. Anebo to snad má být záměr, aby pak mohl ZKI za tyto neúmyslné chyby trestat? Článek ze Zeměměřiče č. 12/2003, ve kterém je rozhovor s ing. Oldřichem Paškem, působí tedy z mého pohledu jako výsměch všem geometrům, kterým osud KN není lhostejný a kteří se vždy snažili svou práci odvádět co nejlépe.

Redakčně neupravený a nezkrácený příspěvek ing. Podrazké z Děčína na www.zememeric.cz - ID = 1025.

redakce

vyvěšeno: 24.02.2004
ID článku: 1039
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1025


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]