[Home Page]

Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu

S počátkem nového roku se na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) objevila vedle nahlížení do katastru a databáze zhušťovacích a trigonometrických bodů i aplikace Archiv, která poskytuje vybrané údaje o mapových podkladech ČÚZK. Jedná se zejména o vybrané údaje o katastrálních územích, o aktuálním stavu katastrálních map a jejich digitalizaci.
Historie aplikace Archiv sahá zhruba do roku 1994, kdy firma GEPRO, s.r.o. ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem vyvinula první verzi této aplikace. Aplikace slouží pro potřeby rezortu ČÚZK a je dodnes dodávána i mimorezortním uživatelům. V poslední době se Archiv vyvíjí ve dvou modifikacích – první je určena pro uživatele geografického informačního systému MISYS, druhá se realizuje v technologii WEB na základě požadavků rezortu ČÚZK. Následující text si klade za cíl přiblížit čtenářům časopisu Zeměměřič internetovou aplikaci.
Naleznete ji v oddíle »Katastr nemovitostí – Digitalizace a měření v S-JTSK«. Těm, kteří znají informační systém MISYS-WEB, bude ovládání známé, pro ostatní jen krátce: tlačítka nahoře mění výřez území, zadání vstupních údajů se odehrává v pravé části obrazovky pod přehledkou území a někdy také klikem do grafické plochy. Pokyny se objevují dole. Výběr území je snadný, neboť je použita názorná grafická navigace v územních celcích. Jaké údaje lze o vybraném území získat?
V prvé řadě je možné vypisovat údaje o katastrálních územích – název, číslo a výměru k.ú., druh, měřítko a stupeň digitalizace katastrálních map, názvy skenovaných souborů map BPK a jiných. Je možné vyhledávat katastrální území nebo zobrazit a hledat názvy obcí. Mezi často používané funkce patří zobrazení kladů listů sáhových a dekadických katastrálních map a ZABAGED. Spolu s výpisem údajů o katastrálních územích tak lze zjistit, jaké mapové podklady a skenované soubory jsou k dispozici pro určitou zájmovou oblast. Na základě údajů uložených v databázi lze barevnou výplní znázornit stupeň digitalizace katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích (DKM, KMD, RES, RPK apod.) a další skutečnosti – např. stav pozemkových úprav, existenci přídělového řízení, rok vybudování nebo poslední revize podrobného bodového pole, prostory, ve kterých je předepsáno číselné zaměřování změn apod.
Mimo internetovou verzi Archiv pracuje též na intranetu pro vnitřní potřeby ČÚZK a nově bude sloužit také při koordinaci postupného přepracování sáhových katastrálních map ze systému stabilního katastru do S-JTSK, kde je nutná znalost stavu přepracování v sousedních k.ú.

Článek vyšel v časopisu Zeměměřič č.3/04. Ukázková data jsou majetkem ČÚZK.

Ing. Tomáš Mandys, GEPRO, spol. s r. o.

vyvěšeno: 24.02.2004
ID článku: 1040
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10016&AKCE=DOC:20-ARCHIV-WEB


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Software Internet
[Pošta]