[Home Page]

Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

TŘEBÍČ (26.2.2004) – Tradiční setkání odborníků přes pozemkové úpravy, jež se každým rokem koná na jaře v Třebíči, bude mít letos několik novinek. Záštitu nad třebíčským jednodenním seminářem převzaly Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství ČR a Nemoforum. Seminář, který se uskuteční mimořádně až v úterý 6. dubna 2004, bude mít na programu celou řadu zajímavých kapitol.
„Účastníci se dozvědí aktuální informace o provádění pozemkových úprav v roce 2004 , dále vyslechnou cenné zkušenosti k opatření 1.4 programu SAPARD a možnostech čerpání dotací ze strukt. fondu EAGGF pro PÚ. Přednáška je připravena i k problematice koryt vodních toků při návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ), k problémům předávání mapových děl komplexních pozemkových úprav (KPÚ) a jejich přebírání do katastru nemovitostí (KN), dále k aktualitám v digitalizaci katastrálních map – digitalizovaných (KD-D) při využití pro KPÚ. Připravujeme i diskusní výměnu zkušeností z praxe dokončování KPÚ a jejich zápisu do informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Účast na semináři přislíbili například Ing. Nedvědová z Poslanecké sněmovny ČR, Ing. Hladík. Ing. Kaulich a Ing. Pivcová z Ministerstva zemědělství ČR, dále Mgr. Nitscheová z Povodí Vltavy Praha, Ing. Janeček z ČÚZK a Ing. Čada ze Západočeské univerzity v Plzni. Součástí semináře bude doprovodná výstava technologií, přístrojů pro zeměměřické práce a projekci KPÚ včetně prezentací. Do Třebíče přijede asi 20 – 25 vystavovatelů. Poprvé si budou moci někteří účastníci objednat ze semináře i zvukový záznam,“ upřesnil mimořádnou odbornou akci, jež se pořádá pro projektanty pozemkových úprav, zeměměřiče, pracovníky státní správy, pedagogy odborných škol a další zájemce Spolek zeměměřičů Brno při Českém svazu geodetů a kartografů Ing. Jaroslav Kolman.
Bližší informace, přihlášky: Ing. Kolman, e-mail: kolman.j@quick.cz, tel. 737812166 nebo na http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A4/

Petr Skála

vyvěšeno: 26.02.2004
poslední aktualizace: 29.02.2004
ID článku: 1041

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Katastr nemovitostí
Pozemkové úpravy Z domova
[Pošta]