[Home Page]

Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

Kdo se chystá třeba na ostrov La Réunion na jihozápadě Indického oceánu, může počítat s tím, že s mapami od IGN sotva zabloudí. Ostrov ploše necelých 3000 km2 je pokryt turistickými mapami měřítek 1:100 000, 1:50 000 a 1:25 000. Posledně jmenované v počtu celkem šesti kusů v mírném překryvu reprezentují tento tropický ráj a uspokojí každého cestovatele.

IGN pro sérii map „Carte de Randonnée“ měřítka 1:25 000 používá Hayfordův elipsoid a projekci „Gauss-Laborde-Réunion“. Ačkoliv složená mapa svými rozměry připomíná dřívější série českých turistických map měřítka 1:100 000, po rozložení se objeví plocha, nad kterou český turista nevěřícně zakroutí hlavou: 100 x 130 cm je přece jen trochu velký formát, zvlášť při silném větru. Na druhé straně ovšem dané měřítko musí být kompenzováno formátem pro zachycení dostatečně velkého zájmového území. Naštěstí papír je kvalitní a ani při častějším ohýbání a skládání se nerozpadá.

Fotogrammetrie byla základní technologií použitou k tvorbě této mapy. Základní vrstevnice s výškovým rozestupem 10 m vytvářejí na hornatém vulkanickém ostrově (max. Piton des Neiges – 3069 m) místy velmi hustou kresbu, že dochází k jejich slití. Skutečné výškové rozdíly v terénu jsou však impozantní. Mapa rozlišuje celkem čtyři kategorie porostů: les, křoviny, ovocné sady a třtinové plantáže. Ostatní plochy (mimo vodních a diferencovaných zastavěných) jsou bílé. Je zřejmé, že tyto a další položky legendy jsou převzaty ze služebních map. Jak jinak si pak vysvětlit, že standardní legenda pak obsahuje prvky, které by v mapách ostrova uživatel marně hledal, jako jsou například státní hranice, elektrifikované železnice s různým počtem kolejí, národní parky, dálnice a další objekty. Místní obyvatelé je spíše znají z televize, či ze zahraničí. Našince naopak potěší znaky věnované mořským a podmořským objektům: pláže a korálové útesy.

Vlastní turistický tématický obsah je jen jakousi nadstavbou nad topografickým. Vyznačeny jsou značené i neznačené turistické stezky. Ačkoliv ve skutečnosti jsou barevně rozlišeny, mapa tuto realitu nereflektuje. Zvláštní znaky jsou věnovány jednotlivým typům ubytovacích možností, pobytu a aktivitám – zvlášť na souši a na vodě. Šťastnou ruku neměli tvůrci při volbě znaků pro významné objekty (červený čtverec), zajímavosti (červená pěticípá hvězda – ovšem nejčastěji jde o místa dobrého výhledu, pro ty je však v legendě zcela jiný nenápadný znak). Ani při podrobném hledání nejsou k nalezení střediska zimních sportů (i v zimě je tu vedro, byť sněhový poprašek není vzácností) a nádraží (poslední železnice byla zrušena v roce 1962). Důležité je naopak vyznačení parkovišť a uzávěr na silnících, takže motorista snadno odvodí, kam až může dojet svým automobilem. Ostatně silnicím je věnována mimořádná pozornost a pečlivost. Jsou rozděleny do mnoha kategorií. Ostatně současných zhruba 260 000 registrovaných aut (na 730 000 obyvatel) se stará o vytrvalý provoz. Zajímavé je vyznačení statutu jednotlivých obcí různým typem hraniční čáry a znakem u názvu sídla. Netradiční je vyznačení polohy policejních stanic, veřejných telefonů, záchranných kol u vody a stanovišť pobřežní hlídky. Něco z toho by určitě prospělo i našim turistickým mapám. Přes ohromný počet a rozmanitou velikost není žádný znak věnován vulkanickým kráterům – vyhaslým či aktivním, byť nepochybně jde o důležité orientační body a objekty nesoucí jistá rizika. Ačkoliv lávové proudy mladšího data jsou v mapě vyznačeny, legenda na ně pozapomněla.

Vedle souřadnicové sítě v projekci Gauss-Laborde-Réunion (černě, včetně popisu za rámem) je modře vyznačena i síť WGS84 a kilometrové čtverce projekce UTM. Zvlášť tuto skutečnost uvítají uživatelé družicových navigačních přístrojů v systému GPS. Pro zajímavost – polohové rozdíly mezi Gauss-Laborde-Réunion a UTM činí kolem 500 m, což může za špatného počasí, a to je ve vyšších polohách denním standardem, sehrát mimořádnou roli.

Zadní stranu mapového listu vyplňuje index místních názvů, který je však společný pro celou šestici jmenovaných turistických map. Lokalizace v mapě se děje podle čtverců kilometrové sítě projekce Gauss-Laborde-Réunion, a nikoliv podle systému písmen (řádky) a číslic (sloupce) jako třeba v našich mapách, byť zde je také vyznačen, ale zřejmě má sloužit individuálním účelům uživatelů. V každém případě jde o mapy, které zaujmou laika i odborníka. Oba pak bez obav vstoupí do hájemství tropického deštného lesa jako vystřiženého ze světoznámých pláten Zdeňka Buriana.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 26.02.2004
ID článku: 1043
další informace: www.ign.fr

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Kartografie
GPS Ze zahraničí
[Pošta]