[Home Page]

Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat

Prezident ESRI Jack Dangermond se ujal hlavního proslovu v úvodní části 7. mezinárodní konference o Globální infrastruktuře prostorových dat (GSDI 7), jejímž podtitulem bylo „Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat“.

Během své řeči Jack Dangermond vyzdvihl, že geografické informační systémy jsou základnou pro tvorbu globální infrastruktury prostorových dat a mohou výrazně přispět při řešení celosvětových problémů, kterým dnes lidstvo čelí.

Dangermond kladl důraz na roli GIS na straně serveru, která spočívá v poskytování nezbytných součástí infrastruktury prostorových dat včetně webových služeb, portálů, geodatabází, modelů, metadat a aplikačních serverů. Jack Dangermond dále uvedl, že ESRI ve svých produktech podporuje interoperabilitu s komponentními částmi infrastruktury prostorových dat tak, že vytváří software založený na standardech jak informačních technologií, tak GIS. Zmínil se i o postupném vývoji propojeného systému sítí GIS, který bude podstatou GSDI a který bude založen na práci mezinárodní komunity GIS.

Na konferenci GSDI 7 předvedla ESRI rozšiřující modul OGC Interoperability Add-On pro ArcGIS, který přidává do produktů ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) podporu standardů konsorcia Open GIS (OGC), tedy služeb WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) a jazyka GML (Geography Markup Language).

Tyto služby mohou být přidány do produktů ArcGIS Desktop jako standardní rastrové nebo vektorové vrstvy. S použitím přídavného modulu OGC Interoperability můžete v ArcGIS Desktop vytvářet vektorové vrstvy jako dokumenty GML a ty pak přidat do jakéhokoli mapového prohlížeče.

ESRI tak pokračuje v tradici podporovat ve svých produktech všechny dostupné standardy. Přídavný modul OGC Interoperability pro ArcGIS je možné bezplatně stáhnout z ESRI stránky věnované standardům: www.esri.com/standards.

Zdroj: informace společnosti ARCDATA Praha

vyvěšeno: 03.03.2004
ID článku: 1072
další informace: www.esri.com/standards


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] GISZe zahraničí [Pošta]