[Home Page]

GISáček

Je sice zatím teprve začátek března, nicméně čas letí jako bláznivý a studenti letos končící již určitě mají plnou hlavu své závěrečné práce. Pokud tedy stihnou termín jejího odevzdání (jako že jim to všem ze srdce přeji), si budou moci 7. května vyzkoušet její obhajobu. Ne sice před státnicovou porotou, ale před širokým publikem mohou předvést výsledky své práce, zodpovědět případné dotazy a zmenšit tak trému, která při skutečné obhajobě práce jistě přijde. Konec studia však není podmínkou účasti na této konferenci. Prezentovat mohou i studenti z nižších ročníků studia, kteří zpracovali ročníkovou či semestrální práci z oblasti geoinformatiky, jejíž výsledky chtějí veřejně prezentovat. Nutno ještě podotknout, že konference bude soutěžní, všechny příspěvky bude hodnotit odborná komise a autoři nejlepších prezentací budou po zásluze odměněni drobnými dárky. O ceny se postará pořádající Institut geoinformatiky VŠB - TU Ostrava a sponzorující firmy. Pozvánka je určena i studentům, kteří se chtějí teprve inspirovat a kteří hledají své zaměření. Ti všichni jsou zváni do Ostravy v pátek 7.května. Podrobnější informace budeme dodávat průběžně a můžete je najít také na naší webové stránce http://gis.vsb.cz.

Ivana Češková

vyvěšeno: 03.03.2004
poslední aktualizace: 13.04.2004
ID článku: 1073
další informace: gis.vsb.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel konference GISÁČEK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] GISŠkolství [Pošta]