[Home Page]

POSNAV 2003

...byl název konference o určování polohy a navigaci, kterou v březnu 2003 uspořádala DGON (Německá společnost pro navigaci, German Institute of Navigation) spolu s Geodetickým ústavem Technické univerzity v Drážďanech (TUD – GI). Sborník o více než 400 stránkách byl vydán jako č. 3 ediční řady prací GI a laskavostí pořadatelů byl nyní předán do ODIS VÚGTK ve Zdibech. V dalších řádcích krátce upozorním případné zájemce na obsah. Texty významných odborníků ze škol, vývojových pracovišť a z praxe jsou publikovány v němčině nebo v angličtině.

Po úvodních projevech jsou zařazeny referáty 1. bloku »Stav základních technologií« o GPS, Glonass, Galileo, dále o radiovém systému hyperbolické navigace LORAN-C a o 3D systému LPM (Local Position Measurement System). Blok 2. »Služby« je věnován úředním a podnikovým systémům navigace na teritoriu zemí SRN (např. SAPOS, Ascos – Ruhrgas positioning services), včetně projektu EUPOS, určeného pro země střední a východní Evropy. »Senzorika a integrace systémů« je název 3. bloku,. v němž se jednalo např. o navigaci aut a o testovacím poli GATE systému Galileo. Další, 4. blok »Použití« obsahuje příspěvky o navigaci pro účely záchranné služby v Alpách a při nehodách a o navigaci řidičů, cyklistů a turistů.

Zhruba čtvrtinu obsahu zabírají texty, přednesené v rámci kolokvia k šedesátinám prof. W. Augatha, vedoucího Geodetického ústavu. Kromě slavnostních projevů sem patří příspěvky o automatickém sledování mořských vodočtů, kalibraci GPS antén, použití GPS ve sportu a v meteorologii atd.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1087


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Ze zahraničí [Pošta]