[Home Page]

Soukromá geodezie na rozcestí

Vážená rodino geodetů!

Všichni, kdo jsme podnikateli v geodezii, můžeme v posledních letech pozorovat, jak roste cena lidské práce zvláště v profesích, které vyžadují minimálně středoškolské vzdělání. V naší profesi tomu tak ale není. Nejenže nerostou mzdy, ale většina našich podnikatelů se potýká se sníženou ziskovostí, která neumožňuje dostatečný rozvoj do budoucna. Pokud budou naše firmy postupovat odděleně, nemohou trh geodetických prací významně ovlivnit. Právě pro obor geodezie platí víc než v řadě jiných oborů potřeba se sdružovat a vytvořit společnou komunikační platformu tak, jak to dělají na stavbách stavební firmy, které jsou členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Geodeti nemají ani podobný svaz podnikatelů, ani komoru ze zákona v té či oné formě.

Mezitím, co vedeme diskusi o komorách na stránkách Zeměměřiče a na různých setkáních, byla novela zákona 360/92 Sb. již podána v parlamentu a naše případné zapojení do ČKAIT se zatím odkládá... Vyvstává tedy otázka, zda se znovu nepokusit o prosazení zákona o samostatné Zeměměřické komoře v parlamentu. Stačilo by možná jen poněkud upravit původní poslanecký návrh pana poslance JUDr. Koudelky a pak se pokusit přesvědčit většinu poslanců, že společnost tento zákon pro zajištění geodetických prací ve stavebnictví a právní jistoty občanů k soukromému vlastnictví nutně potřebuje.

Myslím, že snaha o zřízení naší komory ze zákona by našla podporu i u nového vedení ČÚZK. Obor totiž v rámci své prestiže postrádá kontrolu nad kvalitou a obsahovostí prováděných prací.

Někdo však musí realizovat a koordinovat veškeré činnosti vedoucí k přijetí zákona o Zeměměřické komoře či zapojení do ČKAIT. Jednoznačně je to dnešní KGK - Komora geodetů a kartografů, která veškerá dosavadní jednání vedla, která si nechala zpracovat původní znění zákona a která má již určité zkušenosti z projednávání v parlamentu.

Když jsem byl zvolen do představenstva před cca osmi roky, bylo nás tam přes dvacet. Zejména po neúspěchu v parlamentu zůstalo v představenstvu KGK pouze málo aktivních jedinců, kteří jsou navíc většinou věkově přes 60 roků... Obracím se proto na širokou geodetickou podnikatelskou veřejnost: bez vaší pomoci již nemáme sil vybojovat pro nás komoru ze zákona. Než se odebereme do geodetické penze, rádi bychom viděli, že máme za sebe ve vás mladších nástupce, kteří budou v naší práci pokračovat. Určitá reálná šance existuje, protože v anketě Zeměměřiče 23 % geodetů ze 235 vyslovilo snahu podílet se na práci Komory.

V budoucnu nepůjde pouze o komoru ze zákona. Připravuje se nový Stavební zákon, který se nás přímo dotýká a musíme mít možnost některé paragrafy přímo ovlivnit. Jde např. o obnovu funkce Odpovědného geodeta, potvrzování geodetické části projektové dokumentace apod.

Geodezie vás nutně potřebuje.

Přihlaste se prosím na adrese KGK, Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4 nebo KGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (www.kgk.cz). Děkuji vám za sebe i širokou geodetickou obec.

Hrdlička Miroslav

vyvěšeno: 16.03.2004
ID článku: 1111


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] GeodézieKGK [Pošta]