[Home Page]

Křest cykloatlasu

BRNO (9. 1. 2003): Žhavá novinka vydavatelství SHOCart - CYKLOATLAS ČR - byl pokřtěn ministrem místního rozvoje Mgr. Pavlem Němcem na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně. Slavnostní akt křtu byl spojen s křtem cykloturistické mapy Zlínska a proběhl v expozici statutárního města Zlína za účasti představitelů nakladatelství i magistrátu města Zlína.

Cykloatlas je úplná novinka na českém trhu, dílo naprosto ojedinělé, které ještě nikdy nebylo vydáno. Základem atlasu je podrobný atlas území ČR v měřítku 1 : 100 000, specializovaný a zaměřený na zobrazení informací potřebných k jízdě na kolech, k cykloturistice. V atlasu jsou potlačeny informace o automobilismu, obvyklé ve všech autoatlasech, je v něm zobrazen reliéf terénu (vrstevnice po 20 m), stínováním je zdůrazněn reliéf krajiny, dílo obsahuje veškeré značené turistické trasy a hlavně veškeré značené, plánované a některé doporučené cyklostezky a cyklotrasy v území celé republiky a blízkého příhraničí známé k datu 30. 10. 2002 doplněné kilometráží a čísly cyklotras. Součástí samozřejmě zůstávají turistické i přírodní památky a zajímavosti. Spojením těchto informací dostáváte nejpodrobnější atlas svého druhu vydaný v ČR.

V úvodní části je atlas vybaven texty a základními informacemi o cyklistice obecně (např. ukázky značení) a zvlášť o cyklistické turistice. Od způsobu jízdy, výběru kola a vybavení, k pravidlům chování a informacím o cykloturistických akcích, literatuře, cestovkách a nejlepších zdrojích informací. Samostatnou kapitolou je adresář cykloprodejen a servisů, informačních středisek a kanceláří a rejstřík atlasu. Závěrečnou a možná nejzajímavější částí díla je výběr 99 nejznámějších a nejkrásnějších cyklotras z celého území Čech a Moravy s krátkým popisem trasy, jejích zajímavostí a jízdním výškovým profilem. To vše je doplněno přehledovými mapkami trasy (která je samozřejmě navíc podrobně vyznačena v základním atlase) a fotografiemi.

Cykloatlas podporuje GPS v souřadném systému S-42, termín vydání - prosinec 2002, provedení - formát cca A4 ve vinuté spirále, prodejní cena je 499 Kč.

(zs)

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1130
další informace: cykloatlas.shocart.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Přečtěte siZ domova [Pošta]