[Home Page]

Konference ČÚZK

PRAHA (5. - 7. 2. 2003): XIV. konference vedoucích pracovníků v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se konala v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadu v Praze, Kobylisích. Program byl opravdu nabitý. Během středečního odpoledne vyslechli účastníci výsledky plnění věcných úkolů KÚ v r. 2002 a výsledky hospodaření KÚ a ZKI (ing. Janeček) a rozpočet a financování resortu (ing. Švec). O hospodaření a plnění věcných úkolů ZÚ a VÚGTK pohovořil ing. Pašek. Statistické údaje o činnosti ZKI, odboru kontroly a dohledu a některé konkrétní poznatky v podání ing. Nedvídka vzbudily zaslouženou pozornost mezi všemi řediteli KÚ. Oddechnutí po náročném odpoledni přišlo až při společenském večeru, kdy však opět došlo na celoživotní vzdělávání, tentokrát i o přínosu Járy Cimrmana pro český katastr.

Ve čtvrtek pohovořila Mgr. Daňková o náhradách škod způsobených nesprávným úředním postupem KÚ, JUDr. Barešová o změnách v legislativě se vztahem ke KN a zeměměřictví. PeadDr. Zajíček seznámil s přípravnými kroky k implementaci služebního zákona a se vzděláváním, personalistikou a udělováním úředních oprávnění v r. 2003. Část programu byla též věnována organizačním změnám v resortu od 1. 1. 2004.

V rámci této konference proběhlo 6. 2. 2003 odpoledne také Setkání k 10. výročí zřízení KN ČR. Zde vystoupil s projevem současný předseda ČÚZK ing. Karel Večeře (viz str. 4 - 11), dále poslední předseda ČÚGK a první předseda ČÚZK ing. Ferdinand Radouch (viz str. 13 - 15) a »prostřední« předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma, CSc. (viz str. 16 - 20). S dalšími odbornými referáty na tomto odpoledním setkání vystoupili JUDr. Eva Barešová (Katastr nemovitostí v právním systému ČR), ing. Lumír Nedvídek (Výsledky zeměměřických činnosti jako technický základ katastru), ing. Vit Suchánek (Informační technologie mění správu KN) a ing. Oldřich Pašek (České zeměměřictví a katastr v evropském kontextu). Vystoupení ministra zemědělství se nekonalo, neboť se pan ministr ve čtvrtek ráno omluvil, a vláda tak dostála tradici v malé pozornosti, kterou věnuje resortu ČÚZK.

Páteční den byl věnován pracovním otázkám, rozpočtu v r. 2003 a rozvoji ISKN.

Na konferenci se také kuloárově hovořilo o anketě Jak dlouho trvá potvrzování GP, která proběhla v časopise Zeměměřič. Daleko nepříjemnější, ale o to více poučné, byly diskuze o nepříznivé situaci na KÚ Praha-město, který právě ve dnech konference podrobil časopis Euro zdrcující kritice o úplatcích na KÚ. Zavedený Informační systém KN (ISKN) umožňuje i zpětnou kontrolu zápisů do KN a vedení ČÚZK podniklo již zásadní kroky k očištění KN od úplatných úředníků.

(zs)

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1131


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Resort ČÚZKZ domova [Pošta]