[Home Page]

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Hlušičková, H. (red.). 4 díly. Praha, Libri 2001-2003.

Známé pražské nakladatelství LIBRI se zaměřuje především na vydávání původní české encyklopedické literatury všech oborů celkem v 15 edičních řadách. Nezaměnitelná je skupina populárně-odborných, bohatě ilustrovaných tematických publikací, vázaných k teritoriu České republiky. Patří mezi ně např. encyklopedie numismatiky, zahrad a parků, pevností a opevnění, mlýnů, lázní a léčivých pramenů, mostů, slovanské, ale i římské a germánské archeologie. Rád bych se v dalších řádcích krátce zmínil o čtyřdílném souboru Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

První svazek (A-G, 622 stran velkého formátu, 876 obr., doporučená cena 890 Kč) vyšel koncem roku 2001 a je v pražských knihkupectvích již téměř rozebrán, druhý (H-O, 597 s., 950 Kč) o rok později. Celá řada má být dokončena roku 2003. První díl zahrnuje - kromě předmluvy a seznamu zhruba osmi desítek autorů - na více než třech stech stranách 24 abecedně řazených úvodních statí o sledovaných technických oborech, v další části a v navazujících svazcích místopisný heslář, doprovázený množstvím kvalitních historických i soudobých fotografií. Pro přiblížení obsahu uveďme alespoň témata příslušných statí: architektura industriálních staveb, doprava, dřevařství, elektroenergetika, elektrotechnika, hornictví, hutnictví, slévárenství, strojírenství, chemický, keramický, kožedělný a textilní průmysl, papírenství, plynárenství, potravinářství, sklářství, vodohospodářství. Kromě toho práce zahrnuje i lázeňství, mincovnictví, poštovnictví. Některé obory jsou dále členěny do samostatných podkapitol, např. vojenství na pevnosti a zbrojařství.

Z našeho hlediska je zajímavá kapitola Věda aplikovaná, která se skládá z Metrologie a Zeměměřictví (s. 287-300). V první části (autor: Hofman, G.) je stručně popsán vývoj a podán přehled historických měrových jednotek a jejich vzájemné převody. Obsáhlejší podkapitola Zeměměřictví (autor: Hánek, P.), začínající definicí oboru, sleduje jeho historický vývoj v tradičních světových střediscích lidské civilizace i na území našeho státu. Jednotlivé odstavce zmiňují míry a přístroje, vývoj geodetických základů, topografického mapování a katastru, výrobu přístrojů. Text připomíná i školství, významné práce a zachované hmotné památky. Kapitola je doprovázena 20 ilustracemi, z větší části převzatých ze starých učebnic. Heslář obsahuje více než 6 desítek místních odkazů, vztahujících se k dějinám českého zeměměřictví. Přestože se rozhodně nejedná o úplný přehled terénních pamětihodností našeho oboru, je třeba jej považovat za dobrou připomínku a propagaci mezi ostatními technickými disciplinami.

Doc. Ing. Radim Blažek, CSc., katedra geodézie a pozemkových úprav, FSv ČVUT v Praze

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1132


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server]
Historie
Přečtěte si Zajímavosti
[Pošta]