[Home Page]

Zeměměřické výkony a díla

Počátkem února byl dán do tisku »CENÍK« pro rok 2003 s oficiálním názvem »Zeměměřické výkony a díla« (Ceny, předpisy, normy, komentáře) v novém doplněném a rozšířeném vydání. Předpoklad distribuce je konec února t.r.)

»Ceník« bude také k dispozici na všech seminářích (konferencích apod.) pořádaných ČSGK. Předpokládaná cena je 80 Kč.

sekretariát ČSGK

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1138


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Přečtěte siZeměměřičský věstník [Pošta]