[Home Page]

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003

Dne 16. dubna t. r. se bude opět konat seminář na téma »AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003« jako doprovodný program 8. Stavebního veletrhu v Brně - v Kongresovém centru na Výstavišti.

Program semináře:
– Novela zákona o zeměměřictví
– Příprava projektování a dokumentace staveb
– ve vztahu:
– k obci
– ke Stavebnímu úřadu
– k orgánům ČÚZK a KN

– Legislativa - přehled předpisů, norem apod.
– Náležitosti projektové dokumentace stavby podle Stavebního zákona a zákona o zeměměřictví.

Lektorský tým je složen z osvědčených lektorů jako: ing. Polák, ing. Šanda, ing. Lechner, CSc., ing. Čížek a v neposlední řadě i zástupců ČÚZK.

Odborným garantem je opět ing. J. Procházka, CSc. (ČVUT - FSv)

Pozvánky jsou k dispozici v sekretariátu ČSGK (veškeré kontaktní spojení je uvedeno v tiráži každého »Zeměměřického věstníku«).

sekretariát ČSGK

vyvěšeno: 17.03.2004
poslední aktualizace: 18.03.2004
ID článku: 1139


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server]
Z domova
ČSGK Zeměměřičský věstník
[Pošta]