[Home Page]

IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

15. - 17. května t.r. budou »IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY« s tématy:
– Budoucnost geodezie, kartografie a katastru nemovitostí v podmínkách Evropské unie
– Součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru v zeměměřictví a katastru nemovitostí
– Zeměměřictví a katastr nemovitostí jako základ veřejného informačního systému
– Odborná výstava

Kontaktní adresa a bližší informace: Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 BRNO, Telefon: +420 542 521 410, E-mail: spolzem@email.cz.

Garanti semináře: Spolek zeměměřičů Brno a Český svaz geodetů a kartografů

Místo konání: Hotel ADAMANTINO, Pozlovice

Přihlášky: Termín zaslání závazných přihlášek vystavovatelů je 30. dubna 2003, účastníků 8. května 2003.

sekretariát ČSGK

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1140


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
Zeměměřičský věstník
[Pošta]