[Home Page]

Nová forma kolektivního členství ČSGK

ČSGK připravuje novou formu kolektivního členství - určeného především některým firmám našeho oboru.

Podmínky členství budou ještě předmětem jednání Rady ČSGK příp. 7. sjezdu a návrhy, které vyplynou z jednání a diskuse, budou po schválení těmto firmám nabídnuty.

Převážně se bude jednat o participaci (i finanční spoluúčasti) na určitých aktivitách ČSGK (odborné akce, odborné publikace, výstavy, firemní prezentace, reklamní letáky apod.).

Předpokládá se, že uzavřené smlouvy budou individuální a to po vzájemné dohodě obou stran (ČSGK vers. konkrétní firma, která projeví zájem o tuto nabídku).

sekretariát ČSGK

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1141


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] ČSGKZeměměřičský věstník [Pošta]