[Home Page]

Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?

PRAHA (1. 4. 2003): Kolem osmé hodiny se do klubu Mánes začali sbíhat, scházet a sjíždět geodeti ze všech pražských i mimopražských koutů. Hned u vstupu byli odchytáváni a označováni razítkem »G++«. Vstup padesát korun neodradil a sešlo se přes 300 geodetek a geodetů od nejmladších nepokřtěných až po ty nejzkušenější inženýry a docenty.

Po úvodním slovu moderátorů byl rozpoután meziročníkový souboj. Zástupci prvních, druhých, třetích, čtvrtých, pátých a »šestých« (doktorandi a zbytek světa) ročníků si vzájemně celý večer ukazovali, zač je toho loket.

Soutěžilo se v centrování na pupík optickým centrovačem, ve zvedání krabiček sirek do rtů s rukama za zády a v kleče a nechyběla ani oblíbená pivní štafeta. V průběhu večera se i kreslilo. Daným tématem byla »vizitka ročníku«.

Role čarymaryfuka se jako již tradičně zhostil pan docent Hampacher. Centraci a nejlepší pupíky hodnotil pan inženýr Ratiborský a »křestu« pomocí výtyčky se v letošním roce ujal pan inženýr Buchar. Bylo pokřtěno přes sto nových geodetů. Pro ty však bylo pasování výtyčkou až poslední kapkou. Nejdříve si lokli kefíru, poté zakousli zeleného piškotu a po pasování jim byl předán Křestní glejt.

Pátý ročník si suverénním vítězstvím v centraci a pivních locích (4 kluci + 1 dívka = 33,94 vteřin!) zajistil první stupně a nejlepší vizitkou se prezentoval ročník čtvrtý. Ostatní si pak přišli na to své geodetické při po-půlnoční tombole.

Krev v žilách rozproudily rokycanský Budulínek a kapela Šumaři pro změnu z Rokycan. Hlavní ceny tomboly, roční předplatné časopisu Zeměměřič, předal předseda Českého svazu geodetů a kartografů - pan inženýr Petr Polák. Dalšími cenami byly - starší ročníky GAKO, NZK, Vojenských geodetických obzorů, nejrůznějších odborných publikací a sborníků z geodetických konferencí, knihy 250 století zeměměřictví.

Večer se uskutečnil za podpory společnosti Geocentrum Olomouc a mediálního partnera časopisu Zeměměřič.

Dík patří všem sponzorům, účastníkům, účinkujícím a organizátorům.

Markéta Pokorná

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1142
další informace:rzy.sh.cvut.cz,
www.zememeric.cz/g++


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]