[Home Page]

Zeměměřičem v Ghaně

V roce 1998 jsem jako student využil nabídky mezinárodní studentské organizace IASTE, která zajišťuje odborné praxe pro studenty technických vysokých škol. Zajištění praxe a všech potřebných formalit trvalo 5 měsíců a na konci září 1998 jsem odletěl do Ghany. V Ghaně jsem byl 6 měsíců: pracoval, učil se, udělal část disertační práce, cestoval, užíval tradiční kultury, moře, přírody a nočního života. Na začátku dubna 1999 jsem přiletěl domů plný dojmů, s výsledky experimentálního měření (které bylo podle mých informací prvním výzkumem tohoto druhu v západní Africe), se spoustou muziky, bubínků, chrastítek, dárků a taky s následky prodělané malárie.

Odborná praxe proběhla v subtropickém podnebním pásmu, v západní Africe, na jihozápadě Ghany, v hlavním městě Accra, ve firmě Rudan Egineering Works.

Rudan Engineering Works je největší zeměměřická firma v Ghaně, v roce 1999 měla přes 80 zaměstnanců. Firma se specializuje na geodezii, leteckou fotogrammetrii a GIS. Pro geodetické práce používá firma dvoufrekvenční přijímače firmy Sokkia GSS1A, dálkoměry firmy Leica TC1010, TC1100, teodolity Wild T2, software AutoCAD 14 a jeho nadstavby. Pro fotogrammetrické práce požívá vyhodnocovací přístroje firmy Wild. Pro práci s GIS používá firma software ArcInfo.

Firma realizuje mezinárodní zakázky; převážně pro Kanadu - vyhodnocení leteckých snímků a zpracování digitálních map v ArcInfo pro potřeby GIS. Fotogrammetrie a GIS je rozvinutý typ činnosti společnosti. Firma může zajistit kvalitní zpracování dat na vysoké odborné úrovni. Rudan Eng. Works spolupracuje také se zeměměřickými firmami v Evropě (Holandsko, Dánsko), kde svým zaměstnancům zajišťuje odborné stáže. Geodetické oddělení může zajistit služby, které zahrnují všechny geodetické činnosti; včetně vybudování přesné geodetické sítě (Ghanská podrobná bodová polohopisná síť).

Geodetické měření, které firma prováděla a kterého jsem byl účasten první 4 měsíce (nejprve jako asistent, později jako vedoucí pracovní skupiny) bylo budování Ghanské podrobné bodové polohopisné sítě a následná parcelace v oblasti New Bortianor. New Bortianor leží jihozápadně od Accry, je to oblast budoucí inženýrské výstavby (v tomto případě se v dané lokalitě staví/bude stavět obytná čtvrť se všemi sociálními zabezpečeními, inženýrskými sítěmi a komunikačními cestami). Jde o kopcovitý terén, převládá zde buš s velmi hustým porostem a prašná, kamenitá půda porostlá vegetací. Přístupové podmínky jsou velmi špatné. Jsou nutné průseky k přístupu na bod pro dobrou a pro naše účely vyhovující viditelnost. Zarostlý terén, těžce přístupný, je typický v subtropické části Afriky. Podmínky jsou velmi složité a je nutné mít k dispozici četnou pracovní skupinu (6 - 10 lidí) v závislosti na nepřístupnosti terénu.

Průměrná roční teplota je zde 30°C. Ghana má mnohem více klimatických variací vegetačních období nežli celá západní Afrika. Centrální a jižní část Ghany má obvykle dvě období dešťů, první je od března do června a druhé od září do října. V naší lokalitě jihozápadní Ghany (New Bortianor) jde o prudké, těžké deště s až 200 mm srážek za měsíc. Zbytek roku vyplňuje suché období, tzv. »harmattan season« trvající hlavně od listopadu do února (naše měření bylo uskutečněno hlavně v tomto období). Pro naše měřické potřeby lze říci, že zde jde o dvě velmi odlišné podmínky měření. V období dešťů je téměř nemožné měřit, v suchém období je vzduch plný prachu a písku, jenž přináší vítr ze Sahary a teploty se pohybují na hranici 35° C. Je tedy nutné pečlivé plánování postupu terénních prací vzhledem k vegetačnímu období.

Měření bylo vždy náročné vzhledem k extrémním atmosférickým podmínkám, nepřístupnosti terénu a životu nebezpečným živočichům žijícím v buši (hlavně hmyz a plazi). Práce byla vzhledem k náročnosti rozdělena mezi 6 - 10 členů pracovní skupiny: 2 - 3 lidé byli u stroje (měřič, zapisovatel, pomocník - držič slunečníku / »odháněč« hmyzu), + 2 - člověk vedoucí náčrt a člověk chodící s hranolem, + 2 - 3 lidé, kteří prosekávali záměry, + 1 řidič (převážel hranoly ze stanoviska na stanovisko), + 1 člověk, který zůstával u záměry vzad (od stanovisek k přístupovým cestám to byl většinou kus cesty). Pracovalo se max. 8 hodin; více se nedalo ve zdraví přežít.

Jak jsem již napsal, tak jsem v Ghaně udělal část své disertační práce. Provedl jsem experimentální měření, které mělo za úkol otestovat pracovní postup trigonometrického určování výškových rozdílů (TUVR) v extrémních podmínkách. Šlo o studium problému vyloučení (resp. snížení) vlivu atmosféry na měřené veličiny a porovnání dvou nezávislých metod určení výškových rozdílů bodů z měřených dat (metoda TUVR a metoda GPS). Jako sledovací metoda nám posloužilo TUVR (zenitové úhly byly měřeny oboustranně a současně), metoda prozkoumaná, ale stále ještě limitovaná vlivem atmosféry. Určení výškových rozdílů metodou GPS bylo s TUVR porovnáváno. Studium bylo zcela zaměřeno pro potřeby budování účelových sítí, tj. pro délky stran do 2 km. Stanovili jsme přesnost výškového určení v síti odpovídající TN při použití metody GPS nebo P(G)N IV. řádu při použití metody TUVR.

Měření souboru »Ghana 99« proběhlo ve 3 etapách v kopcovité části New Bortianor. Observace byla provedena v trojúhelníku s délkami stran od 560m do 1000m, převýšení od 0,7m do 18m (tzv. síť G-99). Měření bylo provedeno pod mým vedením. Observace zahrnuje: 6 zenitových úhlů, 6 horizontálních směrů, 3 obousměrně měřené vzdálenosti (spojnice 1, 2, 3) a 4 observace metodou GPS. Situace je na následujících obrázcích.

Veškeré přístroje a pomůcky byly zapůjčeny z ČVUT a z firmy RUDAN Engineering Works. Měření v Ghaně by nemohlo být uskutečněno bez dovozu pomůcek z ČR. Přístroje mi přivezli mí přátelé a rodina: »Ď«. Pokud vás zajímají podrobnější informace o celém projektu, tak jsou uvedeny v mé disertační práci. Viz http://www.surveyors.cz/veda.htm.

Poslední dva měsíce jsem strávil v klimatizované kanceláři jako technik GIS. Po absolvování kurzu pro práci v ArcEdit jsem pracoval na editaci digitálních map pro potřebu GIS (zakázka pro Kanadu). Po 4 měsících v extrémních podmínkách v terénu a po prodělané malárii jsem klimatizovanou kancelář velmi uvítal.

Na místní poměry jsem vydělával slušné peníze, cca 150$/měsíc. Když jsem k tomu přidal dalších 100$/měsíc, které jsem si přivezl, tak jsem si žil poměrně vysoký standard. S 250$ v kapse měsíčně jsem mohl pořídit spoustu věcí: cestování (kromě Ghany jsem byl také v Burkina Faso; cestoval jsem asi měsíc), pozvat kámoše na pivo (mí spolupracovníci, kamarádi měli daleko, daleko méně peněz) a platit si kuchařku, slušné bydlení atd.

Na závěr pár obrázků Kofiho Agorsora (malíř a jazzman z Accry), které vystihují atmosféru Accry lépe než slova. Zde jsem strávil většinu volného času: na ulici, na tržišti, na pláži, ve spotech (pouliční bary) a doma v křesle nebo na posteli pod moskytiérou se zapnutým větrákem.

... je to prostě jeden velký barevný, nepřehledný, hlučný zmatek, který tančí v rytmu srdce; má spoustu vůní, smradu, prachu a potu; víru a dětskou naivitu, kde čas (život) není dělen na před a potom, ale je tady a teď. Můj dobrý kamarád, stavař, spolužák z doktorského studia je v Ghaně střídavě už šestým rokem a ví o ní hodně, jako nikdo jiný u nás a ten vždycky před odjezdem říká: »Jedu do bubákova, kde se už ničemu nedivím.«...

Ghana is a matter of a heart ... Jah bless brotha.

ing. Marek Přikryl, Ph.D.

vyvěšeno: 18.03.2004
poslední aktualizace: 14.04.2004
ID článku: 1160
další informace: www.surveyors.cz/clanky/06ghana.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Ze zahraničí [Pošta]