[Home Page]

Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

Firma Control AB působí ve Švédsku, v městě Örebro s 120 tisíci obyvateli. Örebro leží cca 200 km západně od Stockholmu. Control AB je v současnosti největší zeměměřická firma ve Švédsku zabývající se převážně inženýrskou geodezií, konzultačními službami, prodejem, pronájmem a servisem geodetických přístrojů a pomůcek. K dnešnímu dni má více než 80 zaměstnanců, kteří pracují v pobočkách ve Stockholmu, Göteborgu, Malmö, Linköpingu, Hudiksvall, Västeras a Umea. Řídící centrum je v Örebro. Firma má za sebou 10letou historii.

V Örebro je řídící centrum celé firmy, které se skládá z ředitele, 2 majitelů/geodetů, 3 ekonomických a administrativních pracovníků, 1 IT pracovníka, 10 geodetů a 4 techniků (prodej a servis). V létě zde pracují 3 brigádníci včetně mě.

Kancelář je vybavená totálními stanicemi Geodimeter, Trimble (tzv. one-man stations), GPS Leica, programem GEO (švédský výpočetní program), »polo-terénními« auty Mercedes, terénními čtyřkolkami a motorkami Suzuki. Firma zajišťuje prodej přístrojů, pomůcek, stabilizačního materiálu a pracovního oblečení následujících značek: Trimble, Leica, Hultafors, Taiga, Nedo, SBG a Caterpillar.

Ve Švédsku jsou přísné předpisy co se týče bezpečnosti práce, proto jsem hned první pracovní den vyfasoval pracovní oděv od helmy až po reflexní bundu a literaturu, kde jsou uvedeny předpisy pro zeměměřické práce.

Po jednom týdnu práce jsem se stal zeměměřičem - asistentem s platem 14 000 SEK (= cca 49500 Kč). Hierarchie je asi taková: asistent < technik < specialista < šéf (vedoucí projektu). Nezbylo než učit se potřebná slovíčka a pozorovat, jak se věci mají. A jak se tedy věci mají? Nástup do práce je v 6:40, vypije se káva (té se tady pije všeobecně hodně) a jede se do terénu. Na stavbách se dodržuje tzv. ranní fika (20 minut na kávu), polední pauza na oběd a v 5 hodin odpoledne už na stavbě není nikdo, takže se jede domů.

Práce na vybudování sítě nové vlakové dráhy pro Banverket (Švédské dráhy) na trase Prässebo - Torbacken (cca 8 km) je největší projekt, kterého jsem se dlouhodobě aktivně zúčastnil a o kterém se zmíním podrobněji. Jinak pracuji na dalších různých stavbách silnic, teplovodů, administrativních budov, obchodů, aj., které jsou v různých částech Švédska (v okruhu 200 km okolo Örebro).

Zájmová lokalita leží jižně od největšího švédského jezera Vänern, 30 km východně od města, kde se vyrábí SAAB - Trollhättan a 50 km severně od Göteborgu, kde se vyrábí Volvo. Jsme dvou až devítičlenná skupina: šéf (vedoucí projektu; jeden z majitelů firmy), specialista (je zodpovědný za kvalitu, zpracovává podklady, provádí výpočty), 2 technici, 3 asistenti, 2 dřevorubci. Přístrojové vybavení: Geodimetr 650, elektronický nivelační přístroj Leica. Práce je z 50 % v lese.

Lantmäteriet (Švédský zeměměřický úřad katastrální) nejprve vytýčil pracovní oblast nové dráhy (budoucí nové vlastnické hranice; přibližně), Poté nastoupil Control AB: zajištění podkladů od Banverket (digitální mapa, projekt) a od Lantmäteriet (souřadnice bodů tzv. komunální sítě), rekognoskace terénu, návrh bodů liniové sítě, průseky mezi stanovisky, stabilizace bodů, výškové a polohové zaměření bodů, signalizace, označení bodů, vyhotovení místopisů bodů. Liniová síť musí být vybudována max. 50m od budoucí dráhy, z každého stanoviska musí být zaměřeny dvě záměry vzad a dvě vpřed ve dvou skupinách. Rozdíl mezi vzdáleností měřenou tam a zpět musí být menší než 8 mm, rozdíl mezi první a druhou skupinou musí být menší než 20 mgon, to jsou požadavky Banverket. Práce je to velmi pěkná, zajímavá a intenzivní (pracuje se od 7 hodin do 20 hod., přičemž svítání je asi ve 3 hodiny, zatímco soumrak asi ve 23:30 - vlastně se tu nikdy nesetmí).

Práce probíhala skoro dva měsíce. Bylo vybudováno 80 nových bodů sítě Banverket. Výškový uzávěr na 8 km dlouhém nivelačního pořadu byl neuvěřitelné 2mm! Přesnost polohového určení je určená střední polohovou chybou 4 mm. Cena za výškové určení všech nově vybudovaných bodů je 80 000 SEK. Cenu za vybudování a zaměření sítě je přes 200 000 SEK. Myslím, že se jednalo o cenu pevnou. Při takových velkých zakázkách to prý bývá pravidlem.

Rád bych se také zmínil o příručkách, doporučeních a dokumentech, kterými se zdejší zeměměřiči řídí. Jde o tzv. HMK »Handbok till Matnindskungrorelsen«, česky: »Příručka pro Královský měřický business« vydané v 70. letech »Královskou měřickou společnosti«. »Lantmateriverket« (Švédský zeměměřický úřad) vydává aktualizované verze, kde dokumenty »Královské měřické společnosti« jsou základem. Dokumenty obsahují technické postupy, rady a doporučení pro měřické a kartografické otázky. Příručky jsou následující:
– HMK – Geodezie. Měření sítí.
– HMK – Geodezie. Podrobné měření.
– HMK – Geodezie. Stabilizace a signalizace.
– HMK – Geodezie. GPS.
– HMK – Fotogrammetrie.
– HMK – Digitalizace.
– HMK – Databáze.
– HMK – Kartografie.
– HMK – Právo.

Texty dokumentů obsahují zákony a vyhlášky s výklady, které jsou zavazující. Doporučení zavazující nejsou, ale je vhodné je dodržovat pro splnění požadavků přesnosti a potřeb ekonomické a rychlé práce uživatelů. Texty obsahují také rady a praktické příklady. Přibližně 2/3 každé příručky zabírá hlavní část srozumitelného textu, která je proložena obrázky a tabulkami. 1/3 je věnována přílohám s materiály, které by zabraňovaly spádnosti čtení (popis technických postupů, vzorce, tolerance, programy, příklady, rozsáhlé tabulky, atd.). Knihy mají 100 až 200 stran. Jde o velmi zdařilé texty, které pomáhají se poměrně rychle zorientovat v otázkách měřictví a kartografie.

V »Královském měřickém businessu« najdu odpovědi na vše, co se potřebuji naučit, co si potřebuji připomenout nebo si mohu jen pročítat dobře strukturovaný text. V oboru praktické geodezie se ve Švédsku pohybuje spousta měřičů jen s ročním / dvouletým / tříletým kurzem, příp. i měřiči, kteří se vše naučili ve firmě (těch je také hodně). Geodetů s vyšším vzděláním jsem potkal velmi málo (zeměměřiči s vysokoškolským vzděláním pracují ve státním sektoru, v oblasti kartografie, příp. v oblasti realit a odhadů; vše se odvíjí od systému vzdělání. Švédský geodet je podle mé zkušenosti člověk, který absolvoval kurz geodezie a nějaký čas měřil se zkušenějším kolegou... a mohu říct, že to stačí. Šéf naší pobočky je původně učitel matematiky, absolvoval dvouletý kurz geodezie, pracoval tři roky ve firmě a ví toho o praktické geodezii, jak starý protřelý geo-pes. Tak se to alespoň jeví z mého pohledu, kde délka teorie (neuvěřitelných 9 let + doktorandské studium!!) převažuje nad délkou praxe (6 let). Za tu dobu se mi do ruky dostalo mnoho odborné literatury a možná právě proto jsem se zde chtěl zmínit o »Příručkách pro švédské zeměměřiče«, které se mi velmi líbí. Zde najdu jednoduše vyjádřené postupy, rady a příklady. Takové komplexní vydání zabývající zeměměřictvím v praxi mi u nás chybí.

Uplynulo čtvrt roku - dost dlouhý čas na to abych se zorientoval, doplnil odbornou slovní zásobu a zabydlel se. V současné době jezdím po stavbách s Geodimetrem 650 - »oneman total station«. Povýšil jsem tedy na technika.

Za poslední tři měsíce bylo do naší pobočky přijati 4 noví lidé. Práce je hodně. Já nejvíce dělám ty méně zodpovědné projekty, kde se nemusí až tak moc komunikovat s vedoucím stavby. Měřím železnici, 30 km - vytyčuji nové násypy, kanály a studny, když je vše hotové, tak to zaměřím a vytvořím model terénu. Minulý týden jsem také začal zaměřovat okolí dálnice E18 - podklad pro projekt nových nájezdů.

ing. Marek Přikryl, Ph.D.

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1164
další informace: www.surveyors.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] GeodézieZe zahraničí [Pošta]