[Home Page]

Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU

10. ročník mezinárodní konference "Informační systémy pro zemědělství a lesnictví - nově rozšířená EU" se bude konat krátce před připojením České republiky do Evropské unie. Tato skutečnost a nové postavení českých zemědělců a lesníků v rámci jednotného evropského prostoru se bude prolínat celým programem tohoto dvou denního setkání odborníků z řad zemědělských podniků, lesních společností, ICT firem, správců lesních majetků, státní správy a odborných škol z tuzemska i zahraničí.
Navštivte také workshop věnovaný novým instrumentům EU, které budou po vstupu ČR do EU k dispozici českým lesníkům a farmářům!

redakce

vyvěšeno: 23.03.2004
ID článku: 1175
další informace: www.ccss.cz/sec/


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Pozemkové úpravy
GPS Školství
Z domova
[Pošta]