[Home Page]

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004

Odborný seminář se koná 21. dubna 2004

Téma:
– Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně.
– Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací.
– Dlouhodobá geodetická kontrolní měření v jaderných elektrárnách na Slovensku.
– Příprava staveb v pojetí návrhu nového stavebního zákona.
– Standardizace a etika smluvních vztahů zeměměřických a stavebních subjektů.
– Realizace geometrické přesnosti při stavbě pražské víceúčelové arény Sazka ve Vysočanech.
– Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a kontrolnímu měření.
– Analýza sedání HVB vytyčovací sítě obchvatu Olomouce.
– Fungování geodetické služby na železnici v období po vstupu do EU.
– Metodika zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění ÚOZI.

V rámci semináře se bude konat tradiční výstava geodetické měřící techniky a prezentací zeměměřických činností firem.

ODBORNÍ GARANTI SEMINÁŘE:
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc., ČVUT Praha, tel.: +420-233 337 016, e-mail: prochazka@geodesie.fsv.cvut.cz
Ing. Jiří Bureš, VUT v Brně, tel.: +420-541 147 212, +420-606 473 602, e-mail: bures.j@fce.vutbr.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:
Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
E-mail: geodeti@csvts.cz

MÍSTO KONÁNÍ:
Brno – Výstaviště, SÁL B – Kongresové centrum
9:00 hod. – 15:00 hod.

PŘIHLÁŠKY:
Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
přes WEB: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A3/
Termín zaslání závazných přihlášek a zaplacení vložného je do 20. 4. 2004

redakce

vyvěšeno: 29.03.2004
poslední aktualizace: 04.04.2004
ID článku: 1178
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A3/


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]