[Home Page]

Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts

Webová stránka MassMeansBusiness používá GIS na One-Stop portálu pro zpřístupnění služeb e-government pro ekonomický rozvoj oblasti
Stát Massachusetts, tak jako mnoho dalších států USA, má po celém území rozmístěny různé organizace, služby a informační zdroje pro ekonomický rozvoj. Pro podnikatele je ale často problém vyhledávat, zpřístupňovat si a prohlížet tyto zdroje, protože neexistuje jednoduchý, koordinovaný sklad s obchodními informacemi. Nedostatek dobře integrovaných zdrojů má silný dopad převážně na malé podnikatele.
V Massachusetts tvoří malé obchodní firmy 96 procent komerčních aktivit. Pro administrativní sledování to jsou společnosti s méně než 500 zaměstnanci, nicméně mnoho těchto firem má méně než 50 zaměstnanců. Kromě toho téměř 50 procent začínajících podnikatelů jsou ženy, 25 procent imigranti a jen 15 procent znalci místních podmínek. Malí podnikatelé se často střetávají s přísnými pravidly, duplicitními zdroji a s potřebou drahých povolení. Složitý proces vytváření firmy odvádí podnikatelům mnoho drahocenného času od samotného vedení firmy.
Odstranění zbytečných bariér pro podnikání přináší možnost ekonomického růstu a nabízí velkou příležitost pro e-government. Služby organizací jako Massachusetts Office of Business Development a Massachusetts Alliance for Economic Development pokryjí několik tisíc firem ročně; ve státě Massachusetts je však více než 260 000 firem. V současném ekonomickém prostředí je Internet nejefektivnější prostředek pro zpřístupňování zdrojů, který umožňuje podporovat všechny organizace po celém státě, přičemž malí podnikatelé jsou těmi klienty, kteří stále více požadují efektivní on-line přístup k technickým a ekonomickým informacím, které se týkají drobného podnikání.

Řešení MassMeansBusiness
Jako reakci na potřeby popsané výše vyvinula firma Massachusetts Department of Business and Technology ve spolupráci s firmou Massachusetts Technology Collaborative (MTC) komplexní, celostátní síť ekonomických informací, která je pravidelně aktualizovaná a dostupná on-line. Tento systém, který dostal název MassMeansBusiness, je integrovaný do celostátního portálu Mass.Gov.
Jako dílčí kanál portálu Mass.Gov integrují aplikace MassMeansBusiness bohatou škálu ekonomických informačních zdrojů a služeb umístěných po celém státě a podnikatelům je podávají ve formě „virtuálního obchodu“. Uvedení služeb webových portálů Business to Business a Business to Government výrazně zvýšilo produktivitu a konkurenceschopnost firem a organizací v Massachusetts.
Společnost MTC byla pověřena vystavěním nástrojů MassMeansBusiness ve vývojovém prostředí .NET a vyhledáním partnera, který by úzce spolupracoval při tvorbě aplikací a jejich integraci s ESRI software. Firma MTC se zaměřila na mnoho firem, které se zabývají vývojem GIS aplikací, a nakonec vybrala firmu Apllied Geographics, Inc. (AGI), obchodního partnera firmy ESRI se sídlem v Bostonu, zejména pro její ochotu pracovat s ArcIMS a ArcSDE v prostředí .NET.
Výsledkem spolupráce bylo, že se společnost AGI stala průkopníkem v použití .NET konektoru, který umožňuje webové stránce připojit se ke službám ArcIMS. Konektor .NET umožnil programátorům z obou firem využít objekty .NET, jako jsou třeba datové tabulky a vkládat do formulářů tlačítka pro mapu na webu. Všechny části kódu ArcXML jsou v konektoru přístupné a umožňují vývojářům navrhovat dotazy na geografická a atributová data ArcSDE, která jsou uložena v SQL serveru.
Výsledkem propojení webové technologie GIS ESRI a technologie pro webové služby firmy Microsoft je stránka MassMeansBusiness, která umožňuje uživatelům prohlížet a pracovat s různými geografickými daty přes intuitivní uživatelské rozhraní.
Portál MassMeansBusiness, který byl spuštěn v červnu 2003, najdete na internetové adrese http://www.massmeansbusiness.com. Tento portál je určen pro malé, střední i velké firmy a nabízí zdarma nepostradatelné obchodní informace včetně:
• Vyhledávání vhodných realit zadáním jejich vlastností a umístění (Site Finder)
• Vyhledávání finančních zdrojů (Funding Finder – seznam všech veřejných a soukromých společností, které poskytují podnikatelům finanční prostředky)
• Porovnání vlastností vybraných realit
• Porovnání státu Massachusetts s jinými státy podle ekonomických a demografických charakteristik
• Informací pro začínající podnikatele týkající se licencování, registrace a dalších norem pro podnikání. Řešení One-stop
Nástroj Site Finder dokazuje, jak mohou být pro e-government prospěšné mapy na webu, obzvláště při podpoře vyhledávání oblastí pro rozšíření nebo přesun podnikatelských aktivit.
Např. když je vybrán volný pozemek, aplikace ho automaticky ukáže na leteckém snímku a nabídne funkce pro posun, zvětšování a zapínání/vypínání různých geografických datových vrstev, např. os ulic nebo názvů. Navíc mapa umožní uživatelům dívat se např. na různé demografické vrstvy a obchodní data v uživatelem definovaném okruhu od vybraného místa.
Výrobní firma hledající vhodnou lokalitu v Massachusetts si může nyní např. zjistit, které další firmy zadaných vlastností jsou v blízkém okolí. Kombinací map a tabulek se ukáže, jaká konkurence, prodejci nebo zákazníci se mohou objevit za jejich dveřmi i jaké služby (restaurace, čistírny, hotely, banky) pro zajištění pohodlí svých zaměstnanců mají ve své blízkosti.

tisková zpráva

vyvěšeno: 31.03.2004
ID článku: 1184
další informace:Mass.Gov
www.massmeansbusiness.com


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] GIS [Pošta]