[Home Page]

Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky

30. 3. 2004, Hradec Králové: U příležitosti letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě udělil ministr Mlynář v pořadí již třetí Cenu ministra informatiky. Skleněnou sošku získal Český úřad zeměměřický a katastrální za elektronickou aplikaci průběh řízení. Ta poskytuje dálkový a bezplatný přístup k přehledu podaných žádostí u katastrálního úřadu a informace o průběhu jejich vyřizování.

"Aplikace je příkladem toho, jak využití moderních technologií usnadňuje přístup občanů k informacím a posiluje transparentnost veřejné správy. Tato nová služba, která umožňuje kontrolovat průběh vyřizování žádosti na katastrálním úřadu, má důležitý antikorupční charakter," uvedl k udělení ocenění ministr Mlynář.

Cena je udělována dvakrát ročně osobnostem, sdružením, projektům či firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti. Autorkou výtvarného návrhu skleněné sošky je MgA. Barbora Hölzelová.

"Když náš Výzkumný ústav geodetický, topagrafický a kartografický předával webové stránky ČÚZK do správy ČÚZK, řekl jsem novému webmástrovi: ...Když není možné podávat určitá podání on-line dálkovým přístupem, například z důvodu přiložení potřebných písemností, bylo by jistě ale možné alespoň on-line sledovat průběh vyřizování těchto podání...( http://www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Talich_Milan.pdf ). Jsem rád, že to ČÚZK vyslyšel a byl za to odměněn..." komentoval úspěch úřadu Milan Talich z VÚGTK.

redakce

vyvěšeno: 01.04.2004
ID článku: 1187
další informace:www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Talich_Milan.pdf
www.isss.cz/tzprava.asp?id=249


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
Z domova
[Pošta]