[Home Page]

Výsledky GEOaplikace roku 2003

Na VII. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě - ISSS 2004 - byly během slavnostního večera před 1 500 diváky vyhlášeny výsledky každoroční soutěže České asociace pro geoinformace - CAGI - o GEOoaplikaci roku 2003. Pátý ročník byl tematicky zaměřený na využití geoinformací a GIT jako informační podpory evropského integračního procesu. Mezinárodní (zástupci EUROGI - evropské zastřešující oborové organizace) odborná porota soutěže tentokrát vyhlásila dvě první místa, jedno třetí místo a zvláštní cenu.

První místo obsadily hned dvě aplikace:
OPRL -- GIS aplikace v souladu s principy INSPIRE společnosti Help Service Remote Sensing, s.r.o. Tato geoaplikace vznikla ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa.
Další první místo získala aplikace Regionální informační systémy vyvořená Centrem regionálního rozvoje ČR ve spolupráci se společnostmi S&T Services ČR, ICZ, T-Mapy a Tesco SW.
Třetí místo získala Aplikace na podporu inventarizace lesa společnosti Intergraph ČR, s.r.o., vytvořená ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa.

Porota udělila také zvláštní cenu geoaplikaci WebCastle - evropská vyhledávací služba Institutu geoinformatiky, VŠB TU Ostrava.

Vítězům ceny předal a osobně poblahopřál ministr informatiky Vladimír Mlynář. Každého odměněného zpovídal, co právě ta jeho vítězná geoaplikace umí a zda-li je již na portálu veřejné správy. Ministr Mlynář se velmi "podivoval" nad tím, že letošní ročník soutěže Geoaplikace roku - evropská integrace vyhrávaly projekty lesnicky zaměřené. Ministr též přiznal, že geoaplikace ve svém životě vůbec nevyužívá, ale po upřesnění ředitelky soutěže ing. Evy Pauknerové z CAGI, že i předpověď počasí je geoaplikace, uznal, že si nasazení geoaplikací v běžném životě možná obyčejný člověk ani neuvědomuje, natož ministr informatiky.

Soutěž GEOaplikace roku byla založena před 5. roky k vyhledávání nejlepších využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné správě. Soutěž pořádá CAGI s komisí pro informační systémy měst a obcí SMO ČR. ”Geoaplikace roku – evropská integrace ” se, podobně jako předešlé ročníky soutěže, týkala realizovaných projektů a řešitelských týmů, díky kterým geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ) ve spojení s internetem významně přispěly ke zlepšení správy území a informování veřejnosti.

Časopis GEOinformace, jako partner soutěže a mediální parner CAGI, poskytl vítězům a CAGI možnost prezentace projektů.

redakce

vyvěšeno: 01.04.2004
ID článku: 1188
další informace:www.geoinformace.cz/index.php?id=1022
www.cagi.cz/podaktivita.php?id=13
www.isss.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
GIS
Software Internet
Z domova
[Pošta]