[Home Page]

Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru

Kartografická společnost České republiky pořádá ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT, Praha 6, Thákurova 7 (garant Prof. Ing. B. Veverka, DrSc.) ve středu 7. dubna 2004 od 14 hodin na Stavební fakultě ČVUT v zasedací místnosti B 868 seminář k následujícím tématům :
• Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru (přednese p. Ing. Václav Čada, CSc.)
• Topografické mapování v Evropě na prahu 21. století (přednese p. Ing. Jiří Šíma, CSc.).

Akce je určena pro členy Kartografické společnosti České republiky a studenty fakulty (bez vložného) i pro ostatní zájemce z řad odborné veřejnosti (vložné 100,-Kč).

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., v.r., předseda společnosti

vyvěšeno: 01.04.2004
ID článku: 1191
další informace: www.czechmaps.info


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
Školství Historie
[Pošta]