[Home Page]

U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry

V Souhrnné zprávě veřejného ochránce práv za rok 2003, předkládané k 31.3.2004 Poslanecké sněmovn Parlamentu ČR, je věnováno několik stran problematice vlastnických vztahů k nemovitostem a jejich zápisům do katastru nemovitostí.

Veřejný ochránce práv mimo jiné uvádí, že z této oblasti jsou "...nejčastěji zastoupeny podněty, založené na nespokojenosti občan s průběhem, resp. s výsledkem řízení o opravě chyb v katastrálním operátu a stížnosti na postup odborně způsobilých osob, které jsou ve smyslu zákona o zeměměřictví oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti..."

Podněty z oblasti
201 Pozemkové právo a restituce 236x (5,3 %)

Z toho: Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí 67x (1,5 %)
Restituční nároky a postupy pozemkových úřadů 135x (3,0 %)
Nároky z majetkových podílů v družstvech 34x (0,8 %)
Více v souhrnné zprávě...

redakce

vyvěšeno: 01.04.2004
ID článku: 1194
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1193


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
[Pošta]