[Home Page]

Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

[Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

Albert Einstein (1879 - 1955)

Významný fyzik přijel 15. dubna 1911 do Prahy a ubytoval se na Smíchově v dnešní Lesnické ulici čp. 7. Na budově se nachází pamětní deska s bustou a textem:

Albert Einstein přednášel na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity ve Viničné ulici čp. 7. Ve vstupní hale (dnes Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) je pamětní deska

V srpnu 1912 Einstein opustil Prahu a vrátil se do Curychu. V roce 1921 obdržel Nobelovu cenu za fyziku především za objev zákona fotoelektrického jevu. Einstein je také uveden v dialogu dvou klaunů Voskovcovy a Werichovy Balady z hadrů. Albert Einstein je zobrazen na velkém počtu známek různých zemí. Pamětní deska věnovaná A. Einsteinovi byla také odhalena na domě U jednorožce 14. března 1999 na Staroměstském náměstí. Na pamětní desce je reliéf Alberta Einsteina, rovnice E = M c2 (Einstein psal velké M) a text v češtině a angličtině:

Zvěrokruh

Zvířetník nebo zodiak, je pás na nebeské sféře, sahající asi 8° na obě strany ekliptiky na jehož pozadí se pohybuje Slunce, Měsíc a planety s výjimkou Pluta. Je rozdělen na dvanáct znamení. Každému znamení přísluší 30°. Název mají podle souhvězdí, která byla známa v době starého Řecka. Dosud vyšlé české známky: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. Také pošty jiných států vydaly známky se symboly zvěrokruhu (např. Polsko, San Marino, Tristan da Cunha aj.).

Panna (Virgo) je největší souhvězdí zvířetníku ležící na nebeském rovníku, které představuje bohyni spravedlnosti. Jeho největší hvězdou je Spica.

Planetárium Příležitostné razítko pražského planetária

Planetárium umožňuje simulovaně sledovat oblohu za jakéhokoliv počasí pomocí projekčního zařízení. Projektor umožňuje zobrazovat všechny astronomické i doprovodné jevy. Díky tomu slouží k výuce a popularizaci astronomie a příbuzných věd široké veřejnosti. První planetárium bylo otevřeno v roce 1923 v Mnichově (pošty jak bývalé NDR, BRD tak i Západního Berlína. Známky s planetárii vydaly i pošty dalších států).

Planetárium v pražské Stromovce bylo otevřeno 20. listopadu 1960. Umělá hvězdná obloha se promítá přístrojem Kosmorama (od roku 1991, původní přístroj sloužil do roku 1988), firmy Carl Zeiss, na polokulovitou projekční plochu o průměru 24 m. Pražské planetárium patří k největším na světě.

Planetária se v České republice nacházejí kromě Prahy v Českých Budějovicích, Plzni, Mostě, Teplicích, Hradci Králové, Brně a v Ostravě při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Porubě. Na planetáriu je u vchodu pamětní deska připomínající Giordana Bruna:

Lvovská polytechnika

lvov

Geodezie (praktická) se vyučuje na univerzitě od roku 1744, kdy byla založena katedra matematiky. Protože Lvov byl součástí Rakousko-Uherska, působila na univerzitě (která několikrát změnila svůj název) řada Čechů. Dne 18. června 1871 byla na technice založena katedra geodezie a sférické astronomie - první katedra geodezie na Ukrajině. Astronomická observatoř byla založena v r. 1877 prof. Dominikem Zbrožkem (1832 - 1889).

V roce 1894 byla katedra geodezie a sférické astronomie rozdělena na katedru geodezie a na katedru sférické astronomie a vyšší geodézie. Jejím vedoucím byl letech 1895 - 1911 český profesor Václav Láska (1862 - 1943). Škola měla v té době název Vyšší polytechnická škola ve Lvově. Prof. Láska napsal více než 300 vědeckých prácí z různých oblastí geodetických věd (geofyziky, astronomie, seizmiky, fotogrammetrie, statistiky) v různých jazycích, např.: "Úvod do kosmické fyziky a matematické geografie".

Pozn.: V Praze na Jižním Městě se nacházejí ulice nesoucí jméno Láskovo a jiných vědců (např. Nechvílova). Na informačních tabulích jsou texty:

A. Einstein objevil, že světelné paprsky se v silném gravitačním poli mohou odchylovat, což mu poskytlo první experimentální důkaz obecné teorie relativity

Souhvězdí Panny
Projektor Kosmoráma
Giordano Bruno
Projektor Kosmoráma
Galileo Galilei a Albert Einstein
Lvov - polytechnika
(joh)

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1212


Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
[Server] Zajímavosti [Pošta]