[Home Page]

Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

Praha (4. 12. 2002): Na FSv ČVUT se konal již třetí seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, jehož se zúčastnilo asi 50 odborníků z ČR a SR. V současné době se připravuje CD přednesených referátů. Účastníkům semináře bude CD zasláno. Ostatním zájemcům bude zasláno proti manipulačnímu poplatku 100 Kč. Před seminářem se konala schůze Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ, na které byly řešeny tyto otázky:

(red)

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1219


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Z domova
[Pošta]