[Home Page]

Deklarace o katastru v EU

Deklarace o katastru v EU byla projednávána 14. - 19. 5. 2002 ve španělské Granadě na 1. kongresu EU o katastru. Protože se vstup ČR do EU blíží, vybrali jsme z cestovní zprávy ing. Večeře a ing. Suchánka, uložené v ODIS VÚGTK, následující informaci.

Společný katastr - idea - základní LIS, kdy územím je celé území EU a nikdo nebude trpět nedostatkem informací. Návrh Deklarace o katastru v EU má tyto základní principy - uvedeno pouze heslovitě:

 1. Katastr je základní informační systém o území, pokrývající celé území EU.
 2. Katastr je definován jako veřejný majetek.
 3. Pozemková parcela je základní katastrální jednotka.
 4. Každá parcela má unikátní a neměřitelný identifikátor.
 5. Každá parcela, právě tak jako všechny budovy a pevná zlepšení půdy (...), vystavěná nad nebo pod povrchem, budou přesně popsány v katastru.
 6. Katastry budou řízeny jako otevřené databáze.
 7. Informace v katastru a pozemkových knihách budou správně koordinovány.
 8. Katastry budou řízeny pomocí počítačových nástrojů.
 9. Autority zodpovědné za katastry v různých zemích budou zvyšovat použití atastrálních informací tím, že ve svých zemích budou aplikovat politiku spočívající na informacích o území.
 10. Informace zaznamenané v katastrech v každé členské zemi budou dostupné všem evropským občanům, společnostem a veřejným i soukromým institucím.
 11. Informace o území budou dostupné místním, regionálním a národním správám (vládám).
 12. Za účelem zpracovat a udržovat v aktuálním stavu katastry v členských zemích se předpokládá spolupráce se soukromým sektorem a s nadnárodními organizacemi.

Na Kongresu se také mluvilo o vytvoření Stálého výboru pro katastr, s těmito hlavními funkcemi:

Účast ve Stálém výboru je dobrovolná, nepředpokládá se rozpočet pro stálý výbor. Alternativou ke zřízení Stálého výboru by mohlo být zřízení oficiální pracovní skupiny pod vedením EU, která by identifikovala potřeby v daném směru a akční kroky.

Zdroj: Cestovní zpráva CEST-Z995, zpracována 19. 6. 2002, uložená v ODIS VÚGTK

(zs)

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1223


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]