[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Vracení kolků

Koncem listopadu mi bylo na KÚ Děčín předáno upozornění tohoto znění: "Na základě zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, dle § 6 a § 8, nebudou u nepotvrzených plánů s platností od 1. 12. 2002 vraceny kolky!"

Pokud však pozorně přečtu ony paragrafy a vezmu v úvahu úkon, za který platím kolkem, pak jsem přesvědčena, že mi kolek nemá být vrácen pouze v případě, že nebude moci být (z mé viny) "potvrzen souhlas s očíslováním parcel" (pol. 103 písm e). Pokud mi tedy bude vrácen plán např. z důvodu překlepu v kódu bonity, nemůže po mně KÚ požadovat další kolek. Podle citovaného zákona se totiž kolek nedává za kontrolu plánu, ale pouze za potvrzení souhlasu s očíslováním parcel. Je můj výklad správný nebo ne?

Ing. Alena Podrazká,
úředně oprávněný zeměměřič z Děčína

Potvrzování GP je upraveno v § 72 platného znění vyhlášky č. 190/1996 Sb. Ustanovení odst. 4 zní: "(4) Plán, v němž byla shledána vada, vrátí KÚ nepotvrzený se všemi přílohami a s upozorněním na vadu ověřovateli." KÚ tedy nemůže vyhovět žádosti o "potvrzení souladu očíslování parcel GP s údaji KN" v případě, že v plánu byla shledána vada, neboť tak stanoví obecně závazný právní předpis. (Vadou je i ten "překlep" v kódu bonity). Za bezvadnost plánu přitom odpovídá ověřovatel, který je podle § 72 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., žadatelem o potvrzení a tudíž podle § 3 platného znění zákona č. 368/1992 Sb. i poplatníkem. Podle § 8 odst. 6 platného znění zákona č. 368/1992 Sb.: "Nevyhovění žádosti ... nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání..." Z § 6 odst. 1 platného znění zákona č. 368/1992 Sb. dovozuji, že poplatek za "potvrzení souladu očíslování parcel GP s údaji KN" je splatný před provedením úkonu. Takže mi nakonec vychází, že v případě nevyhovění žádosti o potvrzení GP proto, že v plánu byly shledány vady, se správní poplatek nevrací. Protože podle čl. 17 písm. l) organizačního řádu ČÚZK (http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr01/org_rad2.htm) náleží metodické řízení KÚ a ZKI ve věcech správních poplatků odboru řízení územních orgánů ČÚZK, bylo by na místě uplatnit dotaz u tohoto odboru. Na mne moc nedejte.

Zdroj: Konference KATASTR,
Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 07.04.2004
ID článku: 1230


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]