[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2

KÚ při zápisu GP zapsal k parcele kód kvality 2, který byl v GP chybně uveden. Ve výpočtu výměr byla výměra určena graficky, došlo pouze k chybě při zápisu do Výkazu výměr na GP, která unikla všem a zapisovatel na KÚ nově vytvořenou parcelu takto zapsal. K dotčené parcele ale KÚ neeviduje žádné S-JTSK souřadnice. Jak tedy postupovat při zhotovování GP (resp. ZPMZ), když bychom měli výměru určit znovu číselně, ale to nelze z důvodu neexistence souřadnic?

Jiří Huráb,Geodézie ČR s.r.o.

Nastíněný případ obecně závazné právní předpisy nijak výslovně neřeší (zrovna tak jako neřeší např. eventuální chybné označení listu katastrální mapy). Pokud se dnes stále jedná o k. ú., kde je možné určovat výměry parcel graficky, tak já bych zřejmě postupoval přiměřeně analogicky k ustanovení § 68 odst. 10 platného znění vyhlášky č. 190/96 Sb., tj. stručně zdůvodněný návrh na opravu údaje o kvalitě výměry bych poznamenal v záznamu výsledku výpočtu výměr, záznamu podrobného měření změn a i v samotném GP. Být na vašem místě, tak bych ale tento problém a postup pro jistotu konzultoval s dotčeným KÚ.

Zdroj: Konference KATASTR,
Lumír Nedvídek,
katastr@fsv.cvut.cz

vyvěšeno: 07.04.2004
ID článku: 1232


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]