[Home Page]

Zeměměřické planetky (1. díl)

[Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

V následujících dvou dílech se budeme věnovat planetkám. Planetky jsou malá tělesa sluneční soustavy zpravidla nepravidelných tvarů a pouhým okem neviditelné. Planetky obíhají kolem Slunce většinou mezi Marsem a Jupiterem. Největší je Ceres. Odhaduje se, že jich je asi 100 000.

Objevování a výzkum planetek má v naší zemi tradici a je na vysoké úrovni. Řada planetek má jména vztahující se k českým a slovenským dějinám, lidem, místům aj. Tento příspěvek bych chtěl věnovat památce svého učitele prof. Emila Buchara. DrSc. Emil Buchar objevil planetku Tynka (č. 1055) a jeho jméno nese planetka č. 3141. Podrobnější informace o jednotlivých planetkách vztahujícím se k Česku a Slovensku najdete na adrese http://planetky.astro.cz. Celkem je na známkách 139 planetek. V tomto čísle bude uveden výběr planetek vztahujících se ke Slovensku (těch je 32) a v příštím čísle k ČR. Jména některých planetek se již objevila v řadě minulých čísel Zeměměřiče. V čísle 9/2000 např.: Istropolitana, Segner, Bell, Hell, Ógyalla (Hurbanovo). Budou uvedeny známky vztahující se k osobám, které již byly uvedeny, ale byly získány nové (např. Milan Rastislav Štefánik) nebo výběr osobností a míst, které se nevztahují přímo k zeměměřictví, ale mají k našemu oboru alespoň vzdálený vztah. U známky bude uvedeno jméno planetky a její číslo, případně krátká zmínka o osobnosti nebo obsahu známky.

Slovenská pošta vydala známku, na níž je astronom, politik a spoluzakladatel Československa Milan Rastislav Štefánik, a také budova observatoře v Meudonu, kde Štefánik prováděl svá astronomická měření. Podobnou známku vydala i francouzská pošta.

Jozef Murgaš (1864 - 1929) vynálezce a průkopník radiotelegrafie. V USA mu bylo přiznáno celkem 12 patentů z oblasti radiotelegrafie. V dolní části známky je ukázka základní části jeho vysílacího zařízení.

Báňská Štiavnica - rozvoj města souvisel s bohatými rudnými žilami a jejich těžbou. Součástí města zapsaného do seznamu UNESCO jsou rozsáhlé komplexy technických děl souvisejících s těžbou a zpracováním rud. V Báňské Štiavnici byla známá Báňská akademie, na které působili mj. Mikovíny a Doppler a kde se vyučovala báňská geodezie.

Pavol Ország Hviezdoslav (1849 - 1921) - ve svých některých básních se věnoval hvězdám, o čemž svědčí jeho jméno. Jeho epické básně jsou spjaty s rodnou Oravou.

Tatry - časté místo návštěv (i) českých turistů. Nejvyšší hory v Karpatském oblouku. Nachází se zde vzácné druhy flóry a fauny. Na základě měření a výpočtů v Tatrách napsal prof. L. Hradilek učebnici Vysokohorská geodézie. Na Skalnatém plese se nachází Astronomický ústav SAV a na Lomnickém štítu meteorologická stanice, která vyšla na známce Československa u příležitosti Mezinárodního geofyzikálního roku.

Pezinok - je malé městečko nedaleko Bratislavy. Od 14. století známé svojí tradicí pěstování vína. Od 14. do 19. století se v Pezinoku těžilo zlato. Je rodištěm francouzského astronoma Maurice Löwyho (1833 - 1907) a slovenského astronoma Jána Štohla (1932 - 1993).

Milanštefánik 3571
Štiavnica 22185
Skalnaté Pleso 2619
Hviezdoslav 3980
Murgaš 26639
Pezinok 11636

(joh)

vyvěšeno: 08.04.2004
poslední aktualizace: 13.04.2004
ID článku: 1245


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Zajímavosti [Pošta]