[Home Page]

Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

Můj dotaz se týká měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem (ale nejen tam, zdaleka ne vždy je bodové pole dostupné - pro drobnou zakázku). Využít nové zhušťovací body se vždy nedá a tak často používáme GPS. To však pro právě drobnou zakázku téměř zcela vyřadil upřesňující názor katastrálních úřadů, požadujících zaměření bodů tak, jako by se jednalo o PBPP. Abych to zcela vyjasnil - nevadí nám ani tak (stejně zřejmě všem) zaměření bodů 2x , ale časový odstup jednotlivých měření 3 hodiny. Je takový požadavek adekvátní? Skutečně se to až tak projeví na přesnosti, nebo hodnověrnosti nestabilizovaného bodu? Jak to, že potom bude povoleno "nalepování" a zřejmě několikanásobné na podrobné body z různých ZPMZ z volných stanovisek? Nechceme tu být někteří papěžtější jen proto, že do metody GPS není přímo vidět jako do měření klasickými metodami a ten kdo to kontroluje vymýšlí pro praxi nesmyslná kritéria? Proč nestačí kontrolní zaměření polární metodou? Pokud se připojujeme na nové zhušťovací body často použijeme vetknutý pořad. Proč? Protože je jednoduchý a nemusíme na někdy přes 1 km vzdálené orientace, při nichž najedeme po cestách a silnicích třeba i 5 km. Vetknutý pořad je povolený, ale jeho jedinným kritériem je zaměřená délka pořadu.

Neméně zcestný je požadavek neustálého dokladování již jednou vytvořených bodů. Konkrétně - pro GP zaměříme měřickou síť metodou GPS, protokoly předáme v ZPMZ. Při další činnosti v lokalitě body opět použijeme. Ale, protože to nejsou body státní sítě (a nikdo se nebude chodit dívat do starých ZPMZ - taky názor že?) je jako neznáme a opět dokladujeme, že jsme je zaměřili. Pokud si uvědomíme využívání předchozích bodů z různých ZPMZ, pak jasně uvidíme budoucí možnou hrůzu neustále kopírovaných protokolů GPS a polygonových pořadů - protože jsem z nich použili jeden "starý" bod.

Nestojí to za zamyšlení zda pro tyto případy nevydat centrální konkrétní pokyny aby si je potom v praxi nevykládal každý poněkud jinak? Není tím "zaděláno" na nový katastrální folklor, kterého se stále těžko zbavujeme?

Děkuji za odpověď.

Josef Kubát,GEONOVA, s.r.o., Havlíčkův Brod

vyvěšeno: 09.04.2004
ID článku: 1249


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
Vševědna
[Pošta]