[Home Page]

Od GeoOutlooku k PowerMapu

Mnoho uživatelů grafických dat státního katastru, včetně jednotlivých katastrálních úřadů používá pro prohlížení těchto dat inteligentní prohlížečku Bentley GeoOutlook. Nezávislí vývojáři, například pražská společnost HSI navíc vytvořili nad GeoOutlookem svoje aplikace, rovněž určené pro práci nad daty katastru nemovitostí (HSI Pozem). Nejvýznamnějším uživatelem aplikací nad softwarovým produktem GeoOutlook v České republice je samotný rezort Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Všem těmto uživatelům je určen nový software společnosti Bentley Systems, který nejen, že umožní prohlížení GIS dat, ale zejména jejich pořizování a editaci.

V souvislosti s postupným převodem aplikací na nový datový formát MicroStation V8 se společnost Bentley Systems rozhodla nahradit stávající Bentley GeoOutlook novým produktem, který by umožňoval nejen prohlížení grafických dat a jejich atributů, ale i jejich plnohodnotnou editaci. Tímto novým produktem je 2D desktop GIS software PowerMap. Nový produkt vychází z 2D kreslícího software PowerDraft, který byl původně určený pro vytváření a editaci 2D CAD výkresů. Při přechodu na novou verzi Generation V8 získal PowerDraft možnost připojení dat ze standardních relačních databází. Od toho byl už jen relativně malý krůček k vytvoření plnohodnotného desktop GISu. Novým geografickým informačním systémem se stal další produkt série Power V8 Generation, software Bentley PowerMap. Současně s uvedením software PowerMap na trh, které proběhlo v polovině tohoto roku, společnost Bentley Systems stáhla ze své nabídky produkt GeoOutlook, což nepochybně zarmoutilo zejména ty nezávislé vývojáře, kteří nabízeli nad tímto produktem svoje vlastní aplikace. Společnost Bentley Systems na druhé straně nabídla stávajícím uživatelům tohoto produktu, kteří mají uzavřenou smlouvu o systémové podpoře Bentley Select bezplatný přechod na výrazně výkonnější Bentley PowerMap.

GIS data jsou uložena v projektu
Až dosud nabízela společnost Bentley Systems jako desktop GIS software produkt MicroStation GeoGraphics, který ukládá veškerá data do projektu. Shodná koncepce ukládání dat byla použita i v případě PowerMapu. V projektu jsou definovány základní vlastnosti datového GIS souboru, včetně typu připojovaných databázových dat. Projekt je však nutné, na rozdíl od konkurenčních desktop GIS systémů (ArcView, Geomedia), vytvořit i před načtením již hotových GIS dat, uložených například ve velmi oblíbeném datovém formátu ShapeFile ArcView ESRI. Autoři software Bentley PowerMap zde vycházeli z představy, že nový produkt bude určen především k pořizování nových dat a jejich případné editaci.

Pořizování a editace dat
Pořizování a editace grafických dat jsou základní funkcí software Bentley PowerMap. Jeho kreslicí a editační možnosti, které využívají všechny současné přednosti pokročilého 2D CAD systému využijí zejména uživatelé GIS systémů z oblasti správy prostorových dat velkých investičních celků, povrchových dolů nebo správy inženýrských sítí. Uživatelé rovněž ocení nativní podporu formátu DWG Autodesku. Na druhé straně absence specializovaných grafických knihoven, které jsou typické zejména pro desktop GIS software ArcView může odradit uživatele z některých specializovaných odvětví (meteorologie, geologie, ochrana přírodního prostředí). Velkou předností PowerMapu jsou mimo základních kreslicích nástrojů velmi efektivní funkce pro čištění a editaci stávajících vektorových GIS dat. Velmi rozsáhlá je rovněž podpora zobrazení rastrových dat, včetně podpory komprimovaných rastrových dat ve formátu MrSID a ECW. Správce rastrových dat rovněž podporuje zobrazení 24 bitové grafiky. Podpora relačních databází
PowerMap, podobně jako starší a dokonalejší software MicroStation GeoGraphics podporuje především připojení atributových dat uložených v relační databázi Oracle, případně Oracle 8i Spatial a nebo Oracle 9i Spatial, případně levnější Oracle 9i Spatial/Locator. Lze však připojit i ostatní relační databáze, podporující standard ODBC. V případě použití Oracle Spatial nebo Oracle Spatial/Locator lze do relační databáze uložit spolu s atributy i jednotlivé grafické prvky.

Analytické a prezentační nástroje
PowerMap nabízí velké množství nástrojů pro tvorbu topologie a analýzu prostorových dat. Součástí nabízených analytických nástrojů nejsou pouze tradiční nástroje pro tvorbu tématických map nebo obalových křivek vytvářených například kolem komunikací nebo inženýrských sítí, ale i výrazně složitější analytické úlohy. K takovýmto funkcím náleží například analýza překryvných polygonů nebo interace bodů a linií s polygony. Mimořádný význam mají analytické nástroje využívané při správě inženýrských sítí. GIS produkty společnosti Bentley Systems jsou oblíbené v prostředí distribučních společností (elektrorozvodné sítě, vodovody, plynovody) mimo jiné díky pestré nabídce analytických funkcí. Nedílnou součástí analytických nástrojů jsou funkce umožňující měření vzdáleností nebo výpočet velikosti ploch i velmi složitých polygonů. Podpora prostorové datového skladu Oracle Spatial umožňuje vytvářet velmi pokročilé, prostorově orientované dotazy.
Nástroje pro tvorbu tématických map nabízejí mimo vlastních analytických funkcí rovněž možnost pokročilé editace jak mapových, tak mimorámových údajů (legenda, prezentace atributů). Výsledné mapové kompozice lze díky rozsáhlé podpoře grafických výstupních zařízení tisknout ve špičkové kartografické kvalitě. Systémové nároky a instalace Bentley PowerMap je určený pro operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší, včetně Windows XP Home Edition a Windows NT. S ohledem na velkou paměťovou náročnost nového grafického formátu DGN V8 a nároky na databázové operace vyžaduje software operační paměť v rozsahu 256 MB. Na pevném disku je nutné mít k dispozici prostor v objemu nejméně 200 MB. Požadavek na CD ROM pro vlastní instalaci programu je dnes již naprostou samozřejmostí. Verze Bentley Power Map 8.1 vyžaduje instalaci ve dvou krocích. Prvním krokem je instalace grafického prostředí PowerDraft a teprve následně se instaluje vlastní software PowerMap. S příchodem verze PowerMap 8.5 se instalace produktu výrazně zjednoduší a Bentley PowerMap se bude instalovat jako jediný produkt.

Podpora uživatelských aplikací
Součástí software Bentley PowerMap jsou rovněž vývojové nástroje pro uživatelské úpravy produktu, resp. pro vytváření uživatelsky orientovaných aplikací. Mimo klasického vývojového nástroje prostředí MicroStation, programovacího jazyka MDL, lze využít pokročilejší programovací nástroje Visual Basic for Applications, případně další, rozsáhlejší prostředky (např. Microsoft Visual C++). Jednodušší programování nabízí zabudovaný skriptovací jazyk Geoscript nebo topologicky orientované vývojové prostředí Topology Macro Language (TML). Pokročilejší vývojové nástroje se nabízejí nezávislým vývojářům, kteří jsou členy sdružení Bentley Development Network. Dokumentace Bentley PowerMap, podobně jako ostatní softwarové produkty společnosti Bentley Systems jsou dnes dodávány pouze s dokumentací v elektronické podobě. Tištěnou dokumentaci lze získat jako zvláštní příslušenství pouze ke grafickému rozhraní PowerDraft. Na druhé straně velmi dobře propracovaný systém elektronické nápovědy dobře vede i méně zkušeného nebo začínajícího uživatele nového produktu.

Přednosti systémové podpory Bentley Select
Jak již bylo řečeno v úvodu, uživatelé systémové podpory Bentley Select, kteří měli uzavřenou smlouvu i na podporu produktu Bentley GeoOutlook, mohou získat nový produkt zcela zdarma. Této výhody však zatím využijí jen ti uživatelé, kteří používají GeoOutlook bez návazných uživatelských aplikací. Problémem přechodu jsou v tomto případě významné změny, které byly učiněny ve formátu DGN mezi stávající verzí V8 a staršími verzemi. Zde je nutné zdůraznit, že vývoj nového produktu Bentley PowerMap dále pokračuje a další výrazné změny jsou již dnes ohlášeny pro verzi Bentley PowerMap V 8.5. Nejvýraznější změnou v této verzi bude podpora nativního čtení formátu ShapeFile ESRI a podpora prostorového datového skladu ESRI SDE. Bentley PowerMap se díky tomu může stát „tlustým“ klientem pokročilého GIS řešení ArcGIS ESRI.

Závěr
Nové desktop GIS řešení vývojového týmu společnosti Bentley Systems představuje velmi solidní nástroj pro pořizování a editaci prostorových grafických i negrafických dat. Další významnou předností je velmi zajímavá cena produktu, díky níž Bentley Systems mají v tuto chvíli ve svém portfoliu GIS software s nejzajímavější hodnotou poměru cena/výkon. Výhoda nativní podpory datových formátů DGN, DWG a ShapeFile, která bude k dispozici již ve verzi Bentley PowerMap V 8.5 v průběhu roku 2004 a podpora prostorového datového skladu ESRI SDE vytváří z nového softwarového produkt velmi zajímavé GIS řešení, po němž patrně velmi rychle sáhne většina tvůrců a uživatelů geografických informačních systémů. Největší výhody přináší nové řešení zejména uživatelům z oblastí, kde jsou standardně používány grafické CAD formáty DGN nebo DWG.

Miloš René

vyvěšeno: 09.04.2004
ID článku: 1251

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Miloš René a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] GIS [Pošta]