[Home Page]

Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

VKM Softwarová firma Ing. Svatopluk Sedlácek již nekolik let uspokojuje zákazníky z rad geodetu produktem VKM®. Produkt si získal prízen uživatelu nejen svojí velmi príznivou cenou, ale predevším svojí funkcností. Silnou stránkou produktu je predevším dukladne propracovaná obsluha seznamu souradnic spolu s výpocty (dávkou je možné pocítat vedle polární úlohy také ostatní »typové úlohy« používané predevším pri starším merení ZMVM a umožnuje tak nové výpocty puvodních merických nácrtu), jednak velmi jednoduchá automatizovaná tvorba geometrického plánu (což ocenili zejména uživatelé zpracovávající složitejší GP nad DKM a KM-D). Produkt používají rovnež uživatelé, kterí potrebují provést nejrozlicnejší transformace vektorových i rastrových výkresu (vcetne DGN a DXF).

K novinkám za poslední (asi) rok patrí samozrejme import a práce s novým výmenným formátem VFK, prímé zobrazování (ale i import a export) souboru DXF, souboru SHP (Arc Info), souboru puvodního systému MAPA2, možnost práce s tzv. globálním seznamem souradnic, integrace dalších výpocetních funkcí produktu G-NET/WM pro výpocet bodového pole (to prináší velké ulehcení uživatelum, kterí takto nemusí pro výpocet bodového pole odskakovat do jiného programu) a samozrejme silná podpora poloautomatické (nebo plne automatické) tvorby místopisu bodového pole. Tvurce GP a projektanty pozemkových úprav jiste poteší velmi propracovaný pruvodce oddelováním (rozdelováním) ploch, jednoduchá tvorba paralelních car a obálek carového objektu a sada nástroju pro práci s databází SPI vcetne generování nového souboru NYSPA a rady kontrol integrity mezi výkresem a databází a topologických kontrol výkresu. Tvurce a provozovatele GIS navíc jiste poteší rozšírená funkcnost tzv. bodových databází, které mohou být pripojovány a casto bez dalších úprav zobrazovány jak z DBF souboru tak z databází ADO, DAO, ODBC (napr. také soubory databáze Access). Novinkou je rovnež podpora uživatelských formuláru a práce se soubory XLS.

Potešující zprávou je jiste také informace o produktu G-NET/WK® (kompletní produkt pro vyrovnání sítí metodou nejmenších ctvercu a podobné výpocty). Expedice produktu se sice oproti predchozím predstavám výrazne opozdila, ale o to více užitku nepochybne prinese uživatelum zpracovávajícím vetší síte nebo etapová merení. I zde k novým rysum patrí rozšírení možností importu a exportu dat, zejména se soubory XLS a databázemi.

Na mnoha obecních úradech, ale také na mestech a pozemkových úradech i u správcu sítí se stal oblíbeným produktem G-VIEW®, mnohostranný prohlížec digitálních map a nástroj GIS. Uživatelé na nem ocenují predevším jednoduché ovládání spojené s vysokou funkcionalitou. I zde je totiž možné zprístupnovat ke katastrální mape údaje SPI a provádet ruzné výbery a vyhledávání v databázi. Mohou také zobrazovat výkresy sítí vcetne digitálního územního plánu a objektu havarijního plánování. K novým rysum patrí import formátu VFK a možnost pripojit bodové databáze (napr. územne identifikacní registr). Mnozí uživatelé využívají produkt G-VIEW k pohodlné práci s rastry, a to nejen pro zobrazování, ale také pro jejich transformace (umístení) a úpravy.

Podrobné informace o produktech se nacházejí na http://www.gview.cz nebo jsou dostupné na telefonních císlech 547 352 896, 602 764 685, e-mailem na sedlacek@gview.cz.

Ing. Svatopluk Sedláček a Ing. Zdeněk Konečný

vyvěšeno: 12.04.2004
poslední aktualizace: 13.04.2004
ID článku: 1253


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Software [Pošta]