[Home Page]

Průvodce po 10. ročníku - 2003

AKCE

5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí, 12/2003, přebal II
7. sjezd ČSGK, 1+2/2003, 29
12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR, 10/2003, přebal I; 12/2003, přebal III
38. Geodesia rallye z pohledu organizátora, 1+2/2003, 36 – 37
39. Geodetické informační dny, 10/2003, 11; 11/2003, 17
ARKTIS – Expedice 18/2, 10/2003, přebal I
Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii, 1+2/2003, přebal II
Brněnský seminář »Zpracování měření GPS«, 4/2003, přebal II
Geodetka princeznou, 5/2003, přebal III
Geoforum cs 2003, 8+9/2003, přebal IV
Geografické informační systémy ve veřejné správě – Seč 2003, 3/2003, 5
GPS po mongolsku, 6+7/2003, přebal III
INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě, 10/2003, přebal III
IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, 3/2003, 32 – 33; 4/2003, 39; 6+7/2003, 23 – 25
Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?, 5/2003, přebal III
Kepler a Praha, 8+9/2003, přebal II
Konference ČÚZK, 3/2003, přebal II
Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti, 5/2003, přebal I
Krájení vánočky ve VÚGTK, 1+2/2003, 1
Krása grafiky starých lesnických a jiných map, 1+2/2003, přebal II
Křest cykloatlasu, 3/2003, přebal II
Maturitní ples SPŠZ, 12/2003, 23
Největší turistická mapa ČR v historii, 3/2003, přebal I
Pozvánka na seminář »Vlastnictví bytů«, 8+9/2003, 12
Prezentační dny Praha 2003, 3/2003, 17
Rakouské geodetické dny, 5/2003, 20 – 21
Seminář »Aktuální problémy inženýrské geodezie 2003«, 3/2003, 32
Seminář »Digitální kartografie 3«, 10/2003, přebal II
Seminář »Pozemkové úpravy IX«, 5/2003, přebal II
Slavnostní otevření Kladivovy observatoře, 4/2003, přebal II
Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002, 5/2003, přebal II
Šest hodin o povodních, 4/2003, přebal III
Šest změn na ředitelských postech KÚ, 1+2/2003, přebal III
THALES Navigation na INTERGEO 03, 10/2003, 11
Totální stanice SOKKIA – Série 30R, 3/2003, 15
TOUR DE ProMark2 napříč republikou, 3/2003, 11
TOUR DE ProMark2 téměř v cíli, 4/2003, 31
V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci, 1+2/2003, přebal III
Vánočka spojuje zeměměřiče, 1+2/2003, přebal III
Vernisáž výstavy Mapy z počítače – GIS v praxi, 1+2/2003, přebal III
Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2002, 6+7/2003, přebal II
Výstava Mapy z počítače aneb GIS v praxi, 1+2/2003, přebal I
Z 15. Kartografické konference..., 10/2003, přebal II – III
Zeměpisný Atlas světa byl pokřtěn, 11/2003, přebal II

ČÚZK

10 let českého katastru nemovitostí, 3/2003, 4 – 11
10 let rezortu ČÚZK očima ing. Šímy, 3/2003, 16 – 20
Aktuality z ČÚZK, 12/2003, přebal I
Analýza možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu ISKN, 8+9/2003, 4 – 5
Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?, 4/2003, 15
Bylo, nebylo, 1+2/2003, 13
ČÚZK informuje, 12/2003, přebal I
ČÚZK ke spolehlivosti KN, 10/2003, 4
Dílčí výsledky ankety o vstupu ÚOZI do ČKAIT, 3/2003, přebal IV
Geometrický plán nejen technicky bezvadný, 1+2/2003, 8 – 9
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? (VI. – IX.), 1+2/2003, 8, 10 – 11, 12; 3/2003, 21
Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii (2. – 5. část), 1+2/2003, 30 – 31; 3/2003, 32 – 34; 4/2003, 38 – 39; 5/2003, 26 – 29
Katastr a GP v roce 2002, 1+2/2003, 12
Katastrální zákon – 75 let, 1+2/2003, 28 – 29
Konference ČÚZK, 3/2003, přebal II
Místopředseda ČÚZK odpovídá, 12/2003, 15 – 16
Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ, 12/2003, 4 – 15
Návrh znění zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech – důvodová zpráva, 6+7/2003, přebal IV
Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP, 8+9/2003, přebal III
Nové prostory pro měření v S-JTSK, 11/2003, 11
Protikorupční program ČÚZK, 11/2003, 4 – 5
Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu programu a článkům v tisku, 11/2003, 10
Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002, 1+2/2003, 13
Přípravy obnovy KN v ČR, 3/2003, 13 – 15
Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře, 4/2003, 4 – 8
Statistika o návrzích na povolení vkladu práv do katastru 1. 1. – 30. 6. 2003, 12/2003, přebal IV
Úplatky na katastrálních úřadech, 3/2003, 11
Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů ­ 7 budoucích »krajských« KÚ, 1+2/2003, 17
Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT, 4/2003, přebal IV
Začarovaný katastr na severu se rozmotává, 8+9/2003, 6 – 10
Zpravodaj ČÚZK, 3/2003, přebal I; 4/2003, přebal I; 8+9/2003, přebal I; 11/2003, přebal I

ČSGK

7. sjezd ČSGK, 1+2/2003, 29
ČSGK od 6. do 7. sjezdu, 4/2003, 34 – 37
Dílčí výsledky ankety o vstupu ÚOZI do ČKAIT, 3/2003, přebal IV
IX. mezinárodní česko–slovensko–polské geodetické dny, 6+7/2003, 23 – 25
Nabídka členství v Informačním centru ČSGK, 12/2003, 34
Nabídka sborníku k IX. mezinárodním česko–slovensko–polským geodetickým dnům, 8+9/2003, 13
Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřického věstníku, 11/2003, 13 – 15
Poděkování členům, 6+7/2003, 25; 8+9/2003, 12
Pozvánka na seminář »Vlastnictví bytů«, 8+9/2003, 12
Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005, 4/2003, 37
Přání ČSGK do nového roku, 1+2/2003, 27
Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí, 6+7/2003, 22
Usnesení 7. sjezdu ČSGK, 4/2003, 35
Veřejná sbírka, 6+7/2003, 22
Víte, že… (Ceník »Zeměměřické výkony a díla«), 3/2003, 32
Víte, že… (kolektivní členství v ČSGK), 3/2003, 33
Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT, 4/2003, přebal IV
Začarovaný katastr na severu se rozmotává, 8+9/2003, 6 – 10

DPZ

25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země, 1+2/2003, 4 – 5
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18

FIRMY SE PŘEDSTAVUJÍ

Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno, 8+9/2003, 28 – 31
Prezentační dny Praha 2003, 3/2003, 17
Totální stanice SOKKIA – Série 30R, 3/2003, 15
Trimble a Nikon založili společný podnik na geodetické přístroje, 6+7/2003, přebal I
Trimble opět narostl, 10/2003, přebal III
Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze , 1+2/2003, 27

FOTOGRAMMETRIE

12. konference uživatelů ESRI a ERDAS v ČR, 12/2003, přebal III
Dokumentace památkových objektů, 10/2003, 18 – 19
Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu, 3/2003, 1, 26 – 28
Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002, 5/2003, přebal II

GEODEZIE

Analýza možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu ISKN, 8+9/2003, 4 – 5
Dokumentace památkových objektů, 10/2003, 18 – 19
Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech, 8+9/2003, 22 – 23
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18
Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš, 4/2003, 25 – 29
Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii (2. – 5. část), 1+2/2003, 30 – 31; 3/2003, 32 – 34; 4/2003, 38 – 39; 5/2003, 26 – 29
Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR, 4/2003, 18 – 19
Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla, 12/2003, 22 – 25
Postavení geodetů v soukromém sektoru, 6+7/2003, 15 – 16
Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra, 6+7/2003, 17 – 19
Soukromá geodezie na rozcestí, 4/2003, 15
Vynikající ARO SHOW 2003, 10/2003, 14 – 15
Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů, 6+7/2003, 12 – 14; 8+9/2003, 26 – 27
Zeměměřiči a právo (1. – 2. část), 11/2003, 12 – 13; 12/2003, 32 – 35

GIS

12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR, 10/2003, přebal I; 12/2003, přebal III
25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země, 1+2/2003, 4 – 5
Analýza možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu ISKN, 8+9/2003, 4 – 5
Geografické informační systémy ve veřejné správě – Seč 2003, 3/2003, 5
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18
GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách, 12/2003, 28 – 30
Informační systém dopravy, 8+9/2003, 18 – 19
MISYS drží krok s dobou, 6+7/2003, 32 – 34
Nemoforum, malé ohlédnutí, 10/2003, 8 – 9
Nové možnosti geografického informačního systému MISYS – propojení s digitálním modelem terénu ATLAS, 4/2003, 20 – 21
Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003, 1+2/2003, 38 – 39
Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002 (GEPRO), 5/2003, 33 – 35
Vernisáž výstavy Mapy z počítače – GIS v praxi, 1+2/2003, přebal III

GPS

Brněnský seminář »Zpracování měření GPS«, 4/2003, přebal II
GPS po mongolsku, 6+7/2003, přebal III
GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra, 1+2/2003, 33
GPS Z-MAX (GEOVAP), 10/2003, 12
Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?, 5/2003, 23 – 24
Nabídka firmy Geodetické centrum, 3/2003, 26; 4/2003, 33; 11/2003, 5
Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole, 10/2003, 20 – 21
Prezentační dny Praha 2003, 3/2003, 17
Ruční GPS a mobilní mapování, 3/2003, 30 – 31
THALES Navigation na INTERGEO 03, 10/2003, 11
TOUR DE ProMark2 napříč republikou, 3/2003, 11
TOUR DE ProMark2 téměř v cíli, 4/2003, 31

HISTORIE

10 let českého katastru nemovitostí, 3/2003, 4 – 11
10 let rezortu ČÚZK očima ing. Šímy, 3/2003, 16 – 20
Cimrman zeměměřící, 4/2003, 32
Historie zeměměřictví (250 století zeměměřictví), 3/2003, přebal III
Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě, 1+2/2003, 26
Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii (2. – 5. část), 1+2/2003, 30 – 31; 3/2003, 32 – 34; 4/2003, 38 – 39; 5/2003, 26 – 29
Komora geodetů a kartografů – malý pohled do historie, 5/2003, 21
Otázky kolem jednoho historického atlasu – co, kdo, kdy, kde a proč?, 4/2003, 24
Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR, 3/2003, 13 – 15
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3/2003, přebal III
Vývoj scelování pozemků v našich zemích, 10/2003, 22 – 26
Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století (dokončení), 1+2/2003, 34 – 35

KARTOGRAFIE

Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii, 1+2/2003, přebal II
Časopis Zeměměřič na stáncích, 12/2003, 19
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18
Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii (2. – 5. část), 1+2/2003, 30 – 31; 3/2003, 32 – 34; 4/2003, 38 – 39; 5/2003, 26 – 29
Krása grafiky starých lesnických a jiných map, 1+2/2003, přebal II
Křest cykloatlasu, 3/2003, přebal II
Mapa Evropy v Křovákově zobrazení, 10/2003, 16
Matematické nuance map pro volný čas, 5/2003, 12 – 13
Meriame Slovensko – alebo rastú slovenské pohoria?, 3/2003, 29
Největší turistická mapa ČR v historii, 3/2003, přebal I
Otázky kolem jednoho historického atlasu – co, kdo, kdy, kde a proč?, 4/2003, 24
Seminář »Digitální kartografie 3«, 10/2003, přebal II
Současná kartografická tvorba v Mongolsku, 10/2003, 17
Vernisáž výstavy Mapy z počítače – GIS v praxi, 1+2/2003, přebal III
Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2002, 6+7/2003, přebal II
Výstava Mapy z počítače aneb GIS v praxi, 1+2/2003, přebal I
Z 15. Kartografické konference..., 10/2003, přebal II – III
Zeměpisný Atlas světa byl pokřtěn, 11/2003, přebal II

KATASTR

10 let českého katastru nemovitostí, 3/2003, 4 – 11
10 let rezortu ČÚZK očima ing. Šímy, 3/2003, 16 – 20
30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač, 6+7/2003, 4 – 8
Analýza možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu ISKN, 8+9/2003, 4 – 5
ČÚZK ke spolehlivosti KN, 10/2003, 4
Deklarace o katastru v EU, 5/2003, 25
Dotaz do Vševědny: GP ano či ne?, 10/2003, 26
Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2, 8+9/2003, 35
Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé, 12/2003, 38
Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy, 12/2003, 36
Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích, 8+9/2003, 35
Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP, 12/2003, 37
Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku, 12/2003, 16 – 17
Dotaz do Vševědny: Vracení kolků, 8+9/2003, 31
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18
Geometrický plán nejen technicky bezvadný, 1+2/2003, 8 – 9
ISKN a rok 2002 ve statistických údajích, 6+7/2003, 9 – 11
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? (VI. – IX.), 1+2/2003, 8, 10 – 11, 12; 3/2003, 21
Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?, 5/2003, 15 – 17
Katastr a GP v roce 2002, 1+2/2003, 12
Katastrální zákon – 75 let, 1+2/2003, 28 – 29
Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru?, 10/2003, 10 – 11
Ke geometrickým plánům a děčínským událostem, 8+9/2003, 11
Návrh znění zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech – důvodová zpráva, 6+7/2003, přebal IV
Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely, 10/2003, 9
Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP, 8+9/2003, přebal III
Nové prostory pro měření v S-JTSK, 11/2003, 11
Podpora Dálkového přístupu do KN, 6+7/2003, 11
Proč jste zticha, kruci, braňte se!!!, 11/2003, 6 – 8
Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu programu a článkům v tisku, 11/2003, 10
Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR, 3/2003, 13 – 15
Rozbor šlendriánu na KÚ, 12/2003, 31
Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity, 11/2003, 8 – 9
Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech, 6+7/2003, 34
Spolehlivost katastru nemovitostí, 8+9/2003, 34
Statistika o návrzích na povolení vkladu práv do katastru 1. 1. – 30. 6. 2003, 12/2003, přebal IV
Šest změn na ředitelských postech KÚ, 1+2/2003, přebal III
Úplatky na katastrálních úřadech, 3/2003, 11
V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci, 1+2/2003, přebal III
Vklad do katastru rychleji než za měsíc, 8+9/2003, 34
Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích »krajských« KÚ, 1+2/2003, 17
Vynikající ARO SHOW 2003, 10/2003, 14 – 15
Začarovaný katastr na severu (část I. – III.), 4/2003, 30 – 31; 6+7/2003, 26 – 28, 28 – 29
Začarovaný katastr na severu se rozmotává, 8+9/2003, 6 – 10
Zjištěná fakta o »čarovném« katastru, 11/2003, 24 – 29
Změna ve správě ISKN, 12/2003, 25
Změny v Dálkovém přístupu do ISKN, 12/2003, 18

KGK

Co je ČKAIT?, 1+2/2003, 14 – 16
Dílčí výsledky ankety o vstupu ÚOZI do ČKAIT, 3/2003, přebal IV
Geodeti a komora ČKAIT, 1+2/2003, 16
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? – VII., 1+2/2003, 10 – 11
Komora geodetů a kartografů – malý pohled do historie, 5/2003, 21
Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT, 4/2003, 9 – 14
Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP, 8+9/2003, přebal III
Sejděme se a jednejme společně, 1+2/2003, 16
Soukromá geodezie na rozcestí, 4/2003, 15
Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT, 4/2003, přebal IV
Začarovaný katastr na severu se rozmotává, 8+9/2003, 6 – 10

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Dělení pozemku – soutěž, 5/2003, 22 – 23
Odpověď MZe na žádost o autorský výklad zák. č. 139 o PÚ, 4/2003, 33
Seminář »Pozemkové úpravy IX«, 5/2003, přebal II
Vývoj scelování pozemků v našich zemích, 10/2003, 22 – 26
Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky, 1+2/2003, 5 – 6

PŘEČTĚTE SI

Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 11/2003, 18, přebal IV
Historie zeměměřictví (250 století zeměměřictví), 3/2003, přebal III
Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle – a digitálně, 10/2003, přebal IV
Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče, 11/2003, přebal III
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3/2003, přebal III
Zeměpisný Atlas světa byl pokřtěn, 11/2003, přebal II

PŘÍSTROJE A POMŮCKY

3D laserový zobrazovací skener Riegl LMS – Z 360 (GEODIS), 6+7/2003, 36
Dálkoměry Leica (GEFOS), 4/2003, 44; 5/2003, 36
GPS Z-MAX (GEOVAP), 10/2003, 12
Integrovaný GPS přijímač Topcon HIPER (GEODIS), 3/2003, 2
Internetový obchod GEUSWARE, 1+2/2003, 5; 3/2003, 29; 4/2003, 23; 5/2003, 13; 6+7/2003, 13; 8+9/2003, 9; 10/2003, 25; 11/2003, 9; 12/2003, 9
Komplexní geodetický program GEUS W1.0 v prostředí Windows, 3/2003, 12
Mimořádná letní nabídka integrovaného GPS přijímače HIPER (GEODIS), 6+7/2003, 35
Nabídka firmy AUTO MAX, 10/2003, 1
Nabídka firmy Geodetické centrum, 1+2/2003, 25; 3/2003, 26; 4/2003, 33; 5/2003, 25; 6+7/2003, 27; 8+9/2003, 16; 10/2003, 5; 11/2003, 1; 11/2003, 5; 12/2003, 13
Nabídka firmy GEODIS, 10/2003, 2; 11/2003, 2; 12/2003, 2
Nabídka firmy GP, 1+2/2003, 7; 3/2003, 7; 4/2003, 7; 5/2003, 7; 6+7/2003, 7; 8+9/2003, 7; 10/2003, 7; 11/2003, 7; 12/2003, 7
Nabídka firmy PAP & spol., 3/2003, 20
Nabídka firmy SOKKIA, 8+9/2003, 5; 10/2003, 27; 11/2003, 11; 12/2003, 11
Nabídka firmy ZPK, 5/2003, 17
Nikon NPL-302 (nabídka firmy HRDLIČKA), 8+9/2003, 35
Nové řady bezhranolových totálních stanic Topcon GPT-2000 a GPT-6000 (GEODIS), 1+2/2003, 2; 3/2003, 35; 4/2003, 2; 5/2003, 3
PENTAX – série R-300 (GEOPEN), 4/2003, 16; 8+9/2003, 13
Prezentační dny Praha 2003, 3/2003, 17
ProMark 2 (Nabídka firmy GEOVAP), 12/2003, 39
Totální stanice Leica TPS 400 (GEFOS), 1+2/2003, 40; 3/2003, 36; 8+9/2003, 36; 11/2003, 32
Totální stanice Leica TPS 700 (GEFOS), 10/2003, 32
Totální stanice SET X030R (SOKKIA), 11/2003, 31; 12/2003, 40
Totální stanice SOKKIA – Série 30R, 3/2003, 15; 5/2003, 2
TOUR DE ProMark2 napříč republikou, 3/2003, 11
TOUR DE ProMark2 téměř v cíli, 4/2003, 31
Trimble 3600 DR (GEOTRONICS), 1+2/2003, 11
Trimble 4600LS (GEOTRONICS), 6+7/2003, 21
Trimble 5503 DR (GEOTRONICS), 4/2003, 43; 5/2003, 19; 8+9/2003, 17
Trimble DiNi – digitální nivelace (GEOTRONICS), 3/2003, 31
Trimble R7 a R8 (GEOTRONICS), 11/2003, 19
Vaše budoucnost začíná u nás (nabídka firmy ­GEODIS), 8+9/2003, 2
Výhodná letní cenová nabídka totálních stanic TOPCON GPT-2000 a GPT-6000 (GEODIS), 6+7/2003, 2

REAKCE

Chybějící projev slušnosti a objektivity, 4/2003, 40 – 42
K seriálu o sametové revoluci v G+K, 5/2003, 31
Odpověď soudruhovi, 5/2003, 30 – 31

RŮZNÉ

10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince, 11/2003, přebal III
38. Geodesia rallye z pohledu organizátora, 1+2/2003, 36 – 37
Časopis Zeměměřič na stáncích, 12/2003, 19
Geodetka princeznou, 5/2003, přebal III
Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe potřebné pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úřadního oprávnění, 8+9/2003, 16
Nekrolog za VZÚ Praha – od emeritního eléva, 8+9/2003, 33
Poděkování ing. Škvánovi, 4/2003, přebal I
Třídní sraz, 4/2003, přebal I
Vynikající ARO SHOW 2003, 10/2003, 14 – 15
Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky, 1+2/2003, 5 – 6
Zeměměřiči pracují off–road, 5/2003, přebal I
Zeměměřičská Péefka, 1+2/2003, přebal IV
Životní výročí – Doc. ing. J. Procházka, CSc. – 60 let, 11/2003, 15
Životní výročí – ing. Slavoj Kádner, CSc., 1+2/2003, 31

SERVIS ZEMĚMĚŘIČE

10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince, 11/2003, přebal III
Informace pro předplatitele, 1+2/2003, přebal I; 11/2003, přebal I
Krádež nivelačního přístroje, 11/2003, přebal I
Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče, 11/2003, přebal III
Ochranné pomůcky při práci, 1+2/2003, 17
Oprava, 6+7/2003, přebal I
Průvodce po 9. ročníku Zeměměřiče – 2002, 1+2/2003, 18 – 25
Second hand, 1+2/2003, přebal I; 5/2003, přebal I; 6+7/2003, přebal I; 8+9/2003, přebal I; 10/2003, přebal I; 12/2003, přebal I
Sleva na konzultační semináře, 4/2003, 32
Uvedení na pravou míru, 5/2003, přebal IV
Volná místa, 1+2/2003, přebal I; 3/2003, přebal I; 4/2003, přebal I; 5/2003, přebal I; 6+7/2003, přebal I; 8+9/2003, přebal I; 10/2003, přebal I; 12/2003, přebal I
Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003, 5/2003, přebal IV

SMUTNÉ ZPRÁVY

Zemřel ing. Ivan Váša z Krkonoš, 5/2003, 32

SW

Informační systém dopravy, 8+9/2003, 18 – 19
Komplexní geodetický program GEUS W1.0 v prostředí Windows, 3/2003, 12
Mapa Evropy v Křovákově zobrazení, 10/2003, 16
MISYS drží krok s dobou, 6+7/2003, 32 – 34
Nabídka firmy GEPRO, 12/2003, 39
Nabídka SW VKM a G–VIEW, 4/2003, 19; 8+9/2003, 32; 11/2003, 29
Nové možnosti geografického informačního systému MISYS – propojení s digitálním modelem terénu ATLAS, 4/2003, 20 – 21
Novinky sytému MISYS-WEB, 12/2003, 20 – 21
Prezentační dny Praha 2003, 3/2003, 17
Proč? ProGEO!, 8+9/2003, 20 – 21
Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém a KOKEŠ v praxi, 3/2003, 24 – 25
Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003, 1+2/2003, 38 – 39
Systém KOKEŠ na konci roku 2003, 11/2003, 16 – 17
Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002 (GEPRO), 5/2003, 33 – 35

ŠKOLSTVÍ

Geodeti do světa, 5/2003, 11
Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech, 8+9/2003, 22 – 23
Husovka v novém lesku, 5/2003, 14
Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?, 5/2003, 11
Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR, 5/2003, 14 – 15
Studium geodezie netradičně, 5/2003, 8 – 10
Volba budoucnosti, 5/2003, 4 – 5
Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?, 5/2003, 5
Znalosti o G+K na gymnáziu, 5/2003, 6

VÚGTK – NZK

GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách, 12/2003, 28 – 30
GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra, 1+2/2003, 33
Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?, 5/2003, 23 – 24
Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera, 8+9/2003, 24 – 25
Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole, 10/2003, 20 – 21
Po záplavě: Povodeň ve střední Evropě pozorovaná z kosmu, 6+7/2003, 30 – 31
Ruční GPS a mobilní mapování, 3/2003, 30 – 31
Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem, 4/2003, 16 – 17
Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil, 11/2003, 22 – 23

WWW

Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2002, 6+7/2003, přebal II

ZAHRANIČÍ

Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech, 8+9/2003, 22 – 23
GPS po mongolsku, 6+7/2003, přebal III
Meriame Slovensko – alebo rastú slovenské pohoria?, 3/2003, 29
Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge, 10/2003, 4 – 6
Rakouské geodetické dny, 5/2003, 20 – 21
Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra, 6+7/2003, 17 – 19
Současná kartografická tvorba v Mongolsku, 10/2003, 17
Zeměměřičem v Ghaně, 11/2003, 19 – 21
Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB, 12/2003, 26 – 27

ZAJÍMAVOSTI

Cimrman zeměměřící, 4/2003, 32
Historie zeměměřictví (250 století zeměměřictví), 3/2003, přebal III
Obor ve filatelii, díl 38. – Česká a slovenská astronomie ve filatelii VII., 3/2003, 22 – 23
Obor ve filatelii, díl 39. – Historie zeměměřictví – dodatky I., 4/2003, 22 – 23
Obor ve filatelii, díl 40. – Historie zeměměřictví – dodatky II., 5/2003, 18 – 19
Obor ve filatelii, díl 41. – Historie zeměměřictví – určování času I., 6+7/2003, 20 – 21
Obor ve filatelii, díl 42. – Historie zeměměřictví – určování času II., 8+9/2003, 14 – 15
Obor ve filatelii, díl 43. – Historie zeměměřictví – určování času III., 10/2003, 12 – 13
Obor ve filatelii, díl 44. – Zeměměřické planetky I., 11/2003, 30
Obor ve filatelii, díl 45. – Zeměměřické planetky II., 12/2003, 38
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3/2003, přebal III

redakce

vyvěšeno: 12.04.2004
poslední aktualizace: 30.08.2004
ID článku: 1255


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] RůznéPrůvodce číslem [Pošta]