[Home Page]

Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)

[Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

Jean Picard
(1620 - 1682)

Měřil v letech 1669 - 1670 stupňový oblouk od Malvoisine u Paříže do Sourdon a později do Amiens. Řetězec se skládal ze 13 troj- úhelníků. Jeho délka byla více než 150 km a amplituda 1° 30'. Na známce je Picardův sektor, jehož poloměr limbu měřil asi 3,3 m a interval příčné stupnice činil 20". Index tvořil závěs olovnice. Pomocí sektoru Picard měřil zeměpisnou šířku koncových bodů. Picard vytvořil i další přístroje, jeden z nich je zobrazen na známce v Zeměměřiči č. 6+7/2000.

Giovanni Domenico Cassini
(1625 - 1712)

Ředitel pařížské observatoře pověřený prodloužením Picardova stupňového oblouku na sever do Dunkerque a na jih do Colliuore. Cassini měřil na sever a Philippe de la Hire (1640 - 1718) na jih. Práce dokončili Jacques Cassini (1677 - 1756) a Phillipe Gabriel de la Hire (1677 - 1719). Měření proběhlo v letech 1680 - 1718 a bylo změřeno celkem 18,5 stupně. Z výpočtu J. Cassiniho vyšlo, na rozdíl od předpokladu Newtona a Huygense, že Země má tvar citronu (zploštění na rovníku). Na základě těchto výsledků byla provedena stupňová měření v Peru a Laponsku.

Pedro Vincente Maldonado
(1709 - 1748)

Zúčastnil se stupňového měření v Peru (na území dnešního Ecuadoru). Výpravu vedl Charles-Marie de La Condamine (1701 - 1774), Pierre Bouguer (1698 - 1758) a Louis Godin (1704 - 1760). Španělská správa přidělila výpravě Jorge Juana y Santacillu a dona Antonia de Ullou. Ti jim svou znalostí země i lidí významně pomohli. K výpravě se později na vlastní žádost přidal kartograf, matematik, znalec místních indiánů a jejich řeči Pedro Vincente Maldonado. Maldonado a La Condamine věnovali dlouhý čas vyhledávání míst pro body trojúhelníkového řetězce, jehož délka činila 3 stupně. Řetězec 33 trojúhelníků probíhal z místa severně od Quita na jih od města Cuanca. Body musely být označeny pyramidami. Pro nedostatek vody museli proto vybudovat kanál a pece na vypalování cihel.

Metr

Na rumunské známce je znázorněna původní definice metru jako desetimilionté části kvadrantu Země. Korejská známka připomíná 100. výročí přijetí metrické konvence v roce 1975.

Georg Matthäus Vischer Tyrolensis
(1628 - 1696)

Vytvořil v roce 1692 mapu Moravy v měřítku 1 : 187 600, která má bohatou náplň. Mapa zůstala světu neznáma, protože ji zastínil věhlas Müllerovy mapy z roku 1712.

Puetingerova mapa

Asi ve 4. stol. n. l. vznikla kopie Agrippovy mapy z roku asi 20 př. n. l. Podle této kopie byla ve druhé polovině 13. století vytvořena mapa s dalšími doplňky. Mapa je namalovaná na pergamenu a byla později pojmenována po jejím majiteli augsburském humanistovi Konrádu Puetingerovi, který ji získal r. 1508. Mapu tvoří jedenáct listů formátu 56 x 32 cm původně slepených do úzkého a dlouhého pásu 682 x 32 cm, který se navíjel na váleček. Obsahem mapy je kresba silnic římské říše, tzv. itenerarium pictum, se zastávkami, které jsou vyznačeny nápadným zalomením čáry. Pro svoji schematizaci a tvar je to mapa velmi nepřehledná. Zachovávala jen určitou cestu, určitý výsek kraje a byla spíše kresbou než mapou. Mapa je uložena v Rakouské národní knihovně ve Vídni.

Kim Jong Ho
(1834 - 1901)

Korejský geograf, který vytvořil mapu Koree Teadongyojida.

Přístroje

Na thajské a qatarské známce je zeměměřič s teodolitem a nivelačním přístrojem. Tuniská známka byla vydána u příležitosti 100. výročí Ústavu topografie a kartografie v roce 1985. Na bulharské známce, vydané u příležitosti 4. kongresu Slovanské geografické a etnografické společnosti v Sofii 16. až 26. 8. 1936, je měřický signál na vrcholu Musaly ve výšce 2 925 m. Známky ze severovýchodní Asie je možné zařadit do oblasti astronomie a fotogrammetrie.

Diogo Cao (1440 - 1485 nebo 6)

Z našich dalších dílů uveďme známku Jihozápadní Afriky (dnes Namibie), na které je mořeplavec Diogo Cao. Jeho výpravy v letech 1485 - 6 se zúčastnil i Martin Behaim, jehož předkové pocházeli z Čech a který v roce 1492 vytvořil první glóbus (viz Zeměměřič č. 11/2001). Další portugalské výpravy již obepluly Mys dobré naděje. Cao vztyčil kamenný kříž padreo na Mysu Cross, kde zemřel.