[Home Page]

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se mimo jiné orientuje i na aplikaci starých map při studiu krajiny. Jedním z prvních kroků bylo řešení projektu VaV MŽP ČR (blíže na http://env.geolab.cz - interpretační klíč, klad mapových listů a ukázky interpretace z modelových území naleznete na webových stránkách laboratoře.

V rámci projektu byly získány kompletní soubory I. a II. vojenského mapování, které jsou na těchto stránkách zpřístupněny v digitálním tvaru. Uživatel má na výběr dva způsoby prezentace uvedených mapových děl:

  1. ve formátu MrSID - rozlišení 100 dpi, podmínka instalace MrSID Plug-in - LizardTech,
  2. aplikace Zoomify - poskytuje vyšší rozlišení digitálního obrazu.

I. vojenské mapování
josefské 1764 - 1768 a 1780 - 1783 (rektifikace)
měřítko 1 : 28 800

Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1 : 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Současně s kresbou map vznikal vojenský popis území obsahující informace, které v mapě nebyly - viz šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest, zásobovací možností obcí aj. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2. Velká pozornost byla věnována komunikacím (rozlišeny podle sjízdnosti - císařské silnice aj.), řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny.

Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat. Na okraji každého listu je seznam obcí a kolonky pro doplnění počtu obyvatel, koní apod., na některých listech však tato čísla chybí. Obsahuje je však podrobný vojensko-zeměpisný popis, který jen pro území Čech sestává z 19 rukopisných svazků.

Význam I. vojenského mapování spočívá nejen v jeho podrobnosti, měřítku a téměř vyčerpávajícím písemném operátu, ale též v době jeho zhotovení. Zachycuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v době před nástupem průmyslové revoluce, v době největšího rozkvětu kulturní barokní krajiny a její nejvyšší diverzity. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována síť přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů. Proto pokusy o sestavení přehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala.

II. vojenské mapování
Františkovo 1819 - 1858
měřítko 1 : 28 800

Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla; oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, což mělo také pozitivní vliv na přesnost map. Z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1 : 288 000) a speciální (1 : 144 000).

Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky trigonometrických bodů (ve vídeňských sázích), avšak zobrazovaná situace se velmi liší. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50 % a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

Zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

redakce

vyvěšeno: 13.04.2004
poslední aktualizace: 14.04.2004
ID článku: 1259


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] KartografieHistorie [Pošta]