[Home Page]

Zemřel profesor Josef Vykutil

profesor Josef Vykutil Dne 24. ledna 2004 zesnul v kruhu své rodiny pan profesor Dr. ing. Josef Vykutil, plukovník v.v. Jeho pohřeb proběhl důstojně dne 30. ledna 2004 v obci Olešná poblíž Nového Města na Moravě, ve vesničce, která je již od roku 1587 historicky spjata s rodem Vykutilů. Po církevním obřadu, za přítomnosti členů rodiny, přátel, sousedů a také delegace VGHÚř a VA-K234 byl zesnulý pan profesor uložen do rodinného hrobu.

Pan profesor Vykutil byl již od roku 1937 vynikajícím klasickým geodetem, pracovníkem vojenské zeměpisné služby, který působil ve VZÚ a hlavně pak jako učitel vyšší geodézie na Vojenské akademii a Vysokém učení technickém v Brně. V paměti jeho žáků a příslušníků geografické služby AČR zůstává trvalým příkladem jako vynikající odborník, skvělý pedagog a ušlechtilý člověk.

Čest jeho památce !

V létě roku 2002, při příležitosti jeho 90. narozenin, navštívila pana profesora delegace tehdejší Geografické služby AČR, složená z jeho bývalých žáků, spolupracovníků a funkcionářů služby. K tomuto jubileu byla společně vydána pamětní publikace "Profesor Josef Vykutil - 90", obsahující jeho životopis, přehled díla a vzpomínky žáků a spolupracovníků.

redakce

vyvěšeno: 13.04.2004
poslední aktualizace: 22.04.2004
ID článku: 1260


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] Různé [Pošta]