[Home Page]

Mezinárodní geografická konference

INFORMACE GEOGRAFICKÝM PRACOVIŠTÍM ČR A ČLENŮM ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Vážené kolegyně a kolegové,
ve dnech 30. a 31. srpna 2004 uskuteční se na katedrách geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě MEZINÁRODNÍ GEOGRAFICKÁ KONFERENCE.

Tato konference bude současně výroční konferencí ČGS. Ze zahraničí budou pozvána ostravská partnerská geografická pracoviště (Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska). Hlavní programové zaměření konference:
GEOGRAFIE A PROMĚNY POZNÁNÍ PROSTOROVÉ REALITY.

Prosím, rezervujte si tento termín ve svých programech v roce 2004 a rozšiřte tuto informaci na Vašem pracovišti.

doc. RNDr. Petr Šindler, děkan PřF OU, petr.sindler@osu.cz

vyvěšeno: 13.04.2004
ID článku: 1267


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Školství Z domova
[Pošta]