[Home Page]

Postřehy z jarní Seče 2004

Zemědělství, lesnictví a venkov v geoinformačních a jiných informačních systémech jsou tématem první velké gisařské konference na Seči u Chrudimi. Dostaveníčko si zde dávají nejen našinci, ale i přední odborníci ze sousedních zemí a institucí Evropské unie.

Pořadatelům z Centra pro evropská studia (CES) a řadě dalších spolupořadatelů a sponzorů se podařilo vytvořit od počátku velice dělnou atmosféru. Přihlášené referáty se nesly nejen na vlně přinášející informaci, ale také cenné rady, jak se zorientovat v explozi nových poznatků a možností jejich výzkumného i komerčního využití. Velká pozornost v plenárních zasedáních se soustředila na „evropské“ projekty, neboť štědrá ruka EU je stále otevřená. Nakonec vstup Česka do EU je přede dveřmi a znamená pro naše odborníky další možnosti, jak se realizovat na evropském kolbišti geoinformatiky.
Mezi jinými odezněla zajímavá slova Daniela Deybeho z bruselské centrály EK o setrvalém rozvoji a roli komunikačních a informačních technologií. Ačkoliv řada přítomných již toho o 6: Rámcovém programu ví hodně, přehled o budování „evropského výzkumného prostoru“ (EVP) se stal nemalou motivací. Ostatně EVP si klade nemalé cíle: rozvíjet politiku ve prospěch výzkumu a informační technologie, koordinovat výzkumné aktivity jak v EU jako celku, tak v jednotlivých členských státech, podporovat politiku EU v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, energetiky a regionálního rozvoje, podporovat lepší pochopení role vědy v moderní společnosti a rovněž stimulovat u veřejnosti diskusi o věcech týkajících se výzkumu. EU sice stále dohání USA a Japonsko, ale evropské projekty mají silnou sociální dimenzi, které se zámoří nemůže vyrovnat. Ovšem i v Evropě se objevují varovné signály v podobě stále klesajících investic do vědy. Zdánlivě jde sice jen o desetiny procenta úbytku měřeno na vědu vynakládanou částí HDP, avšak i to znamená mínus stamilióny EUR ročně. Pokud chceme, aby se venkov nevylidnil, nezaostal a nestal se periferií společnosti, je třeba jej povznést za pomoci nejnovějších technologií. Karel Charvát z CES na příkladech úspěšných českých GIT projektů pak dokumentoval, že s českými mozky a rukama se počítá, avšak štěstí přeje odvážným a připraveným.
Jednotlivé tématické sekce byly samozřejmě daleko konkrétnější a zainteresované návštěvníky postupně vtáhly do specializovaných problematik. Sotva kdo i u nás si rozvoj venkova představuje bez informačních a komunikačních technologií. Jen pomocí nich mohou být lidé na venkově stále „in“ o dění všeho druhu, mj. i o nejefektivnějších výrobních aj. aktivitách, které mohou legálně jednotlivce, společnosti a celý venkov povznést. Tak bude možné na jedné straně zachovat kvalitní životní prostředí, nabídnout obyvatelstvu výdělečné možnosti a případně i teleworkingem sem přitáhnout špičkové pracovníky z měst (což jsou nakonec také plátci daní). Na toto téma pohovořili jak zástupci vysokých škol, tak výzkumných ústavů, telekomunikačních společnosti i soukromých firem, a v navazující diskusi i zaměstnanci různých sektorů místní správy a ekonomiky. Všichni si od tohoto směru rozvoje slibují pokrok i profit. Že je to skutečné možné, přesvědčovaly projekty z domova, našeho pohraničí i odjinud z Evropy. Ostatně i sezónní obyvatelé venkova – turisté a rekreanti – se na informačním byznysu mohou aktivně podílet jako jeho přímí uživatelé a jako uživatelé jím nabízených služeb, což směřuje ke všeobecné spokojenosti. Zájemci o dálkový průzkum Země si také mohli přijít na své, vždyť slibné názvy přihlášených referátů docela hýřily optimismem. Nové družicové datové zdroje ze satelitu QuickBird či ASTER nabízené v síti EURIMAGE stojí sice peníze, ale především díky vysokému spektrálnímu rozlišení, ruku v ruce se solidním geometrickým rozlišením, silně konkurují leteckým data providerům. Řečníci v této sekci ostatně dobře dokumentovali všestrannost využití těchto a dalších dat DPZ pro užitečné účely, což mj. znamená zřetelnou renesanci tohoto oboru jak z hlediska výzkumu, tak zemědělské, lesnické a plánovací praxe. A o to při jednání konference také šlo.
www.cordis.lu
http://europa.eu.int/comm/research/nfp.html
www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
http://europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

M. Kolejka

vyvěšeno: 29.04.2004
ID článku: 1300
další informace:www.cordis.lu
europa.eu.int/comm/research/nfp.html
Www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] GISZ domova [Pošta]