[Home Page]

K problematice zaměřování změn v JTSK

Četl jsem příspěvek kolegy Novosada ohledně povinného měření v JTSK ve všech kat. územích. Ani mně by se nelíbilo kvůli malé změně (garáž) táhnout několikakilometrový pořad od nejbližšího trig. či zhušťovacího bodu.
Přitom existuje snadné řešení, které bohužel není plně v souladu s vyhláškou č.190. Každá větší vesnice už byla měřena v JTSK kvůli telefonním či elektrickým kabelům nebo jiné inženýrské síti. Sice „jen“ ulice, ale zato velice podrobně. Stačilo by, aby kompetentní úředníci změnili vyhlášku v tom duchu, že je možné připojovat měření i na podrobné body, které nejsou dokumentovány Katastrálním úřadem.
Vždyť jaký by měl smysl titul ÚOZI, kdyby dotyčný nedokázal posoudit přesnost zaměření? Já sám se vždy snažím svoje měření pro katastr připojit na JTSK podle zásady, že měřit v místní soustavě dokáže leckdo, protože ví, že jeho měření po dokumentaci na Katastrálním úřadě už prakticky nikdo nevyužije a tudíž nezkontroluje.
I v případě chybného připojení na JTSK (všichni jsme omylní) je pak snadnější chybu najít, než v případě měření v místní soustavě, která se dále musí transformovat na dostatečný počet identických bodů, což hledání chyby komplikuje.
Jako jistě všichni zeměměřiči bych byl rád, kdyby katastrální mapy byly na výši ohledně přesnosti a využitelnosti. Dle mého názoru dnes majetkové mapy silně zaostávají za mapami skutečného stavu. Pokud nebude možno využívat všechny dostupné podklady, věřím, že mnozí geodeti raději zvolí měření v místní soustavě, aby měli klid a katastrální mapy zůstanou i nadále „katastrofální“.

Ing Karel Votoček, Geodézie ČS, a.s. Liberec, ateliér Litoměřice,pracoviště Štětí

vyvěšeno: 29.04.2004
ID článku: 1302
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1181


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
[Pošta]