[Home Page]

Program řádné valné hromady CAGI

Program řádné valné hromady České asociace pro geoinformace

Datum konání: 21. květen 2004
Místo konání: Konferenční sál budovy B zájmových společností (bývalá ČVTS), Novotného lávka, Praha 1
Doba konání: 10:00 – 15:00 hodin

Program:
10:00 – 10:05
zahájení
10:05 - 10:35
Studie dostupnosti dat veřejné správy (Josef Hojdar a kolektiv)
CZ-INSPIRE a významné projekty ČR (Josef Hojdar, P.Kubíček)
10:35 – 11:00
Standardizace v oblasti geodat a GIS (Petr Rapant)
eLearning v oblasti GIS – seznámení s projektem VŠB-TU (Petr Rapant) Zpráva o účasti CAGI na ISSS 2004 (Jiří Hiess)
11:00 – 11:30
Projekt GINIE – situační zpráva (Eva Pauknerová)
Aktivity CAGI v EUROGI – informace (Eva Pauknerová)
11:30 – 11:45
Přestávka, občerstvení
11:45 – 12:00
Výroční zpráva o činnosti za uplynulé období (Josef Falt)
Zpráva revizní komise (revizní komise)
Rozpočet CAGI na rok 2004 (Eva Pauknerová a kol.)
12:00 – 12:30
Změna stanov (Petr Rapant)
Zásady zabezpečení smluvních závazků CAGI (PeRa)
Program České asociace pro geoinformace na období 2004 – 2005 (Josef Falt)
Volba volební komise (Josef Falt)
Návrh kandidátů na člena revizní komise CAGI
12:30 – 12:45
Přestávka, volby člena revizní komise
12:45 – 13:15
Příspěvkový řád úplné znění z 27. 01. 2004 (Josef Falt)
Zpráva o změnách ve vedení CAGI na další období (Josef Falt)
13:15 - 14:15
Diskuse, různé, ukončení valné hromady

Tomáš Beneš, tajemník CAGI

vyvěšeno: 07.05.2004
ID článku: 1310
další informace: www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] GISZ domova [Pošta]