[Home Page]

Kartografové předávali mapy roku 2003

PRAHA (7.5.2004) - Kartografická společnost České republiky udělovala na veletrhu Svět knihy výroční ceny za nejlepší kartografická díla roku 2003. Diplomy označené Mapa roku 2003 převzali zástupci dvou vydavatelství a jedné instituce. Navíc zástupci dvou institucí získali čestné uznání.

Kartografická společnost České republiky v rámci doprovodného programu knižního veletrhu Svět knihy vyhodnotila nejlepší kartografická díla za rok 2003. Do soutěže bylo v nejrůznějších kategoriích přihlášeno celkem 58 titulů, jejichž ukázky letos byly poprvé uveřejněny na webu Kartografické společnosti.
V kategorii atlasy, soubory a edice map bylo přihlášeno 16 titulů od 7 vydavatelů, v další kategorii - samostatná kartografická díla - bylo přihlášeno nejvíce 34 titulů od 5 vydavatelů.
Kategorie kartografická díla pro školy a autorské originály nebyla obsazena a do kategorie digitální produkty byly přihlášeny pouze 3 produkty od 3 vydavatelů, proto nebyla v těchto kategoriích vyhlášena nejlepší kartografická díla. Hodnotilo se však 5 titulů od 3 vydavatelů v kategorii děl aplikovaných na Internetu.
Diplomy s označením Mapa roku 2003 se tentokrát předávaly tři. Není bez zajímavosti, že do užší nominace kategorie atlasů a souborů map se dostala například dvě státní mapová díla a to Silniční mapa ČR 1:50 000 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Česká republika v podobě standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 zpracovávané pro armádní účely Ministerstvo obrany České republiky.
Dalšími nominovanými tituly byly Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje z dílny kartografů Geodezie ČS a.s., dále ojedinělý Zeměpisný atlas světa z vydavatelství SHOCART spol. s r.o a Cykloatlas Česko 1:100 000 od stejného vydavatele.
V kategorii samostatných kartografických děl byly nominovány převážně mapy pro volný čas jako například tématický plán města inspirovaný televizním seriálem Šumný Nový Jičín z rožnovské dílny B.A.T Program, dále Nationalpark Bohmische Schweiz v měřítku 1:25 0000 Geodezie Online, Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal z mělnického nakladatelství Rosy, Vodácký průvodce Ohře od kartografů z vydavatelství SHOCART a mapa propagující kraj Vysočina v měřítku 1:160 000 od stejného kartografického týmu.
Kartografické aplikace na Internetu měly tři nominace a to prezentace I. a II. Vojenského mapování zveřejněné Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem, Turistický informační systém Šluknovsko a Mapy.centrum.cz zpracované hradeckou firmou MAPY s.r.o.
Nejlepším kartografickým díle byl oceněn soubor státního mapového díla Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 ČR tak, jak je zpracovává Vojenský geografický a hydrometeologický úřad v Dobrušce AČR.
V kategorii samostatných kartografických děl byl oceněn titul Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal vydaný mělnickým nakladatelstvím Rosy.
Ze zajímavých titulů v kategorii aplikací kartografických děl na Internetu z konkurence tří nominovaných titulů byla jako nejlepší vyhlášena aplikace Mapy.Centrum.cz vyhotovena a udržovaná firmou T Mapy.
“Hodnocení mapové produkce za rok 2003 opět potvrdilo, že kartografie má u nás skvělou úroveň. Nakonec to potvrzují výstavy pořádané v rámci světových kartografických konferencí, kde Kartografická společnost vystavuje všechna do soutěže přihlášená díla. Nemáme se za co stydět. České mapy pokud nejsou nejlepší, tak jsou jistě srovnatelné se zahraničními produkty. Proto bylo skutečně obtížné rozhodnout, který z kvalitních a zajímavých nominovaných titulů je skutečně ten, který má být mapou roku,” zhodnotil závěrem předseda hodnotící komise a tajemník Kartografické společnosti Vít Voženílek.
Ten také na úvod při vyhlašování upozornil, že anketa dospěla už do šestého ročníku a všechny do soutěže přihlášené tituly odvezou čeští kartografové na Mezinárodní kartografickou konferenci, jež se koná ve Španělsku.
Zástupci oceněných firem a institucí získali kromě diplomů také drobné ceny od firmy Intergraph a předplatné časopisů Země světa, Geografický obzor, Geodetický a kartografický obzor, Zeměměřič a Geoinformace.
Vyhodnocení se v sále veletržní haly zúčastnilo více než sto českých ale i zahraničních návštěvníků veletrhu převážně kartografů.

Nominované tituly
A) Kategorie - Atlasy, soubory a edice map
* Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje (Geodezie ČS a.s.)
* Zeměpisný atlas světa (SHOcart spol. s r.o.)
* Cykloatlas Česko 1:100 000 (SHOcart spol. s r.o.)
* Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000 MO ČR /GeoS ČR)
* Silniční mapa České republiky 1:100 000 ČÚZK Praha

B) Kategorie - Samostatná kartografická díla
* Šumný Nový Jičín B.A.T Program
* Nationalpark Bohmische Schweiz 1:25 0000 Geodezie Online
* Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal Nakladatelství Rosy
* Vodácký průvodce Ohře SHOCART
* Kraj Vysočina 1:160 000 SHOCART

C) Kategorie - Kartografické aplikace na Internetu
* Prezentace I. a II. vojenského mapování Laboratoř Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
http://oldmaps.geolab.cz/
* Šluknovsko – turistický informační systém Planstudio Praha
http://www.webmapy.cz/app/sluknovsko/
* Mapy.cetrum.cz T MAPY s.r.o.
http://www.Mapy.centrum.cz

Petr Skála

vyvěšeno: 10.05.2004
ID článku: 1313

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]