[Home Page]

Bentley 2004 - Extreme mapping seminar

Společnost Bentley začátkem dubna potvrdila nastoupený trend oznámených synchronních uvedení své produktové řady a v rámci celosvětové série Extreme Mapping seminar, která ve dnech 7. a 8. dubna dorazila do Bratislavy, resp. Prahy, představila výběr ze své letošní nabídky uvedené pod obchodním názvem “2004 Edition”.
Pořádaný seminář představil především produkty z nabídky Bentley Geospatial, obchodní vertikály, která vznikla v rámci nového interního členění Bentley.

Název semináře “Extreme Mapping seminar” je odvozen od hlavního zaměření vertikály Bentley Geospatial, tedy pořizování dat a jejich řízení v celém životním cyklu. Za kritické v této oblasti považuje Bentley 5 atributů, které nabízí v rámci svých produktů. Jsou to Rychlost, Přesnost, Volnost, Svoboda a výsledný Výraz.

Z představených produktů nové řady bylo nejvíce času věnováno rozšíření MicroStation GeoGraphics, které je základem GIS a geoinženýrských řešení Bentley. Kromě plného sladění s nástroji a funkcemi MicroStationu V8 - 2004 Edition přináší nová verze GeoGraphicsu novou technologii XFM, která je plně založena na využití možností XML. Rozšířena byla také oblast podpory a využívání formátů společnosti ESRI.

Z oblasti serverových řešení byl představen produkt Geospatial Extension for ProjectWise, který rozšiřuje řešení ProjectWise o možnost doplnit všem spravovaným dokumentům jejich prostorovou polohu a tyto informace dále využívat (např. vyhledávat dokumenty, které se vztahují k určitému území).

S velkým zájmem byly rovněž přijaty informace o partnerství se společností Adobe. Cílem spolupráce firem Adobe a Bentley Systems je rozšíření populárního formátu PDF o vlastnosti zaměřené na inženýrská data. První výsledky spolupráce byly prezentovány na ukázkách MicroStationu V8 - 2004 Edition, který dovoluje vytvářet PDF soubory s podporou vektorové a rastrové grafiky při zachování struktury referencí a vrstev, se kterými lze dále pracovat v prostředí prohlížeče Adobe Reader.

V rámci spolupráce se společností Oracle byly prezentovány možnosti konektoru pro databázi Oracle 10g.

Vysoký počet účastníků na obou seminářích potvrdil neustávající zájem o vysoce profesionální produkty pro tvorbu a editaci dat, které společnost Bentley představuje.

redakce

vyvěšeno: 11.05.2004
poslední aktualizace: 01.06.2004
ID článku: 1315
další informace:selectservices.bentley.com
www.hsi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
GIS
Software Z domova
[Pošta]