[Home Page]

Technické dílo roku 2004

Český svaz geodetů a kartografů (Odborná skupina 1701 – Inženýrská geodézie) ve spolupráci s Komorou geodetů a kartografů (Zeměměřickou komorou), Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a za podpory časopisu Zeměměřič vypisuje

SOUTĚŽ TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2004

a vyzývá geodety z ČR, geodetické firmy, jednotlivá pracoviště rezortu ČÚZK, katedry vysokých škol oboru geodézie i kolektivy geodetů k účasti na této soutěži.

Přihlášky zasílejte do 31. 7. 2004 na adresu:
Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora),
Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4
Sledujte www.kgk.cz

Podmínky soutěže:
1. Přihlašované dílo musí být:
– z oboru geodézie
* inženýrská geodézie
* katastr nemovitostí
* informační systémy
* kartografie
– významným přínosem pro rozvoj oboru
– zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni

2. Dílo je nutno zaslat do 31. 7. 2004 písemně na adresu Zeměměřické komory.

3. Přihláška musí obsahovat:
– název a adresu autora díla
– telefon, fax, e-mail
– anotaci díla
– popisné, výpočetní, grafické, případně fotografické zdokumentování díla
– elektronickou verzi ve formě vhodné ke zveřejnění na webových stránkách, v případě většího souboru s odkazem na vlastní stránky autora

4. Do soutěže mohou být přihlášena díla vzniklá v posledních pěti letech.

5. Soutěž byla oficiálně vyhlášena dne 21. 4. 2004 na semináři IG v Brně. Přihlášená díla budou zveřejněna od 10. 8. 2004 na webových stránkách KGK a ČSGK, kde bude umožněno hlasování o »Cenu geodetické veřejnosti«. Uzávěrka tohoto hlasování bude k 10. 9. 2004. Hlasování má právo se zúčastnit každý člen ČSGK nebo KGK, který uvede svou identitu (jméno, adresu).

6. OS 1701 jmenuje komisi (porotu), která vyhodnotí »Technické dílo roku 2004« a stanoví pořadí dalších přihlášených děl. Slavnostní vyhlášení proběhne na »Setkání geodetů 2004«, které se uskuteční ve dnech 23. až 25. 9. 2004 v hotelu »Skalský dvůr« v Lísku u Bystřice n. Pernštejnem.
V Brně dne 21. 4. 2004

ČSGK

vyvěšeno: 13.05.2004
poslední aktualizace: 14.05.2004
ID článku: 1318


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Kartografie Z domova
[Pošta]