[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?

Chtěl bych se zeptat, jak je to s kódem charakteristiky kvality bodů. Od 1. 1. 2004 měříme ve všech »našich« k.ú. v JTSK, mapy jsou většinou grafické, v sáhovém měřítku. Nové body jsou bez diskuze s kódem 3, jak je to ale při vytyčení? Souřadnice vytyčovaných bodů většinou získám digitalizací, tedy s kódem kvality 8. Pokud ale venku hranici vytyčím, případně upravím dle terénních podmínek nebo nalezených mezníků, souřadnice opravím podle skutečného stavu v terénu a při seznámení nebudou vzneseny žádné protesty, uvádí se dále u takto vytyčených bodů kód 8? Nebo už budou mít kód 3?
Petr Plichta


Podle mého názoru jednoznačně kód 3. Zejména pak v případě, kdy vlastníci jsou s vytyčenou hranicí seznámeni. Vaše měření je provedeno s kódem 3 i když souřadnice jsou převzaty z grafické mapy. Kód 8 (apod.) bych ponechal pouze v případech, kdy souřadnice byly pouze z mapy odměřeny a venku v terénu nevytyčeny.
Jiří Huráb

Souhlasím s názorem ing. Hurába, výsledné souřadnice vytyčených, tedy v terénu realizovaných bodů, musí mít kód charakteristiky kvality 3.
Ing. Milena Procházková, ČÚZK

Petr Plichta, Jiří Huráb, Ing. Milena Procházková (ČÚZK)

vyvěšeno: 13.05.2004
poslední aktualizace: 14.05.2004
ID článku: 1319
další informace: web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2004/threads.html


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]